AI TÍN Ông cố GIUSE PHẠM MẠNH MẼ

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 08g00 thứ Sáu, ngày 19.02.2021 tại Nhà Thờ Giáo xứ Chính Nghĩa

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và quý Tu Sĩ nam nữ: 

 

Ông cố GIUSE PHẠM MẠNH MẼ

Sinh năm 1948 tại giáo xứ Kẻ Sặt, Giáo phận Hải Phòng

Thân phụ nữ tu Rôsa Lima Phạm Thị Kim Mai

Dòng Đaminh Rôsa Lima, Linh Xuân, Thủ Đức

Đang tu học tại Mỹ

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 17g30 thứ ba, ngày 16.02.2021

tại tư gia thuộc giáo xứ Chính Nghĩa, giáo hạt Mẫu Tâm,

Giáo phận Ban MêThuột

Hưởng thọ 73 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g00 thứ Sáu, ngày 19.02.2021

tại Nhà Thờ Giáo xứ Chính Nghĩa

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố GIUSE

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu với Sr. Rôsa Lima Kim Mai

cùng đại gia đình tang quyến

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...