Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Thân phụ Nữ tu Maria Têrêxa Trần Thị Thùy Trang -hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ

AI TÍN
 

ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG
Sinh ngày: 30/5/1934
Tại: Đức Thọ, Hà Tĩnh
  
Là thân phụ Nữ tu Maria Têrêxa Trần Thị Thùy Trang
hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ

Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 00giờ thứ Bảy, ngày 01/06/2024
Tại tư gia: 63 Đường E - Cư Êbur
Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột
Hưởng thọ: 90 tuổi 

Thánh lễ an táng sẽ cử hành
Vào lúc 04g30 thứ Hai, ngày 03.06.2024
Tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn
 
Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng ÔNG CỐ GIUSE
 
Xin chân thành phân ưu với Sr. Maria Têrêxa Thùy Trang
Và đại gia đình tang quyến

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...