AI TÍN: Ông cố PHÊRÔ MAI VĂN THƯỜNG

Thân phụ

1.   Nữ tu Têrêxa Mai thị Lĩnh, dòng MTG Đà Lạt - Đang phục vụ tại cộng đoàn Gx Bảo Lộc, gp Đà Lạt
2.   Nữ tu Têrêxa Mai thị Thanh Loan, dòng MTG Qui Nhơn
- Đang học thần học tại Sài Gòn

AI TÍN

Xin kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề trên và các cộng đoàn

 

Ông cố PHÊRÔ MAI VĂN THƯỜNG

sinh năm 1947 tại Vạn Lộc, Nghệ An

 

Thân phụ

1.   Nữ tu Têrêxa Mai thị Lĩnh, dòng MTG Đà Lạt

Đang phục vụ tại cộng đoàn Gx Bảo Lộc, gp Đà Lạt

2.   Nữ tu Têrêxa Mai thị Thanh Loan, dòng MTG Qui Nhơn

Đang học thần học tại Sài Gòn

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 09g30 thứ 2, 11.05.2020

tại tư gia thuộc giáo họ Vạn Lộc, giáo xứ Vinh Đức, giáo hạt Buôn Hô

Hưởng thọ 73 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g00 thứ tư, ngày 13.05.2020

tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Đức

 

Kính xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố PHÊRÔ

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục đoàn Giáo phận

Xin chân thành phân ưu cùng quý Srs. Têrêxa

và đại gia đình tang quyến

 

Điện thoại Sr. Lĩnh: 093 7130 581    
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...