Ai tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VẠN

Thân phụ Linh mục Giacôbê  Nguyễn Hải Ly và Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thái - Dòng Don Bosco

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề Trên và quý cộng đoàn :

 

Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VẠN

sinh năm 1936 

Thân phụ
1. Linh mục Giacôbê  Nguyễn Hải Ly Dòng Don Bosco, tỉnh dòng Hungari
2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thái Dòng Don Bosco, tỉnh dòng Việt Nam

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 17g15  thứ ba, ngày 27.10.2020

tại  tư gia thuộc giáo xứ Xã Đoài, giáo hạt Đăk Mil, Giáo phận BMT

Hưởng thọ 84 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g30 thứ Năm, ngày 29.10.2020

tại Nhà Thờ giáo xứ Xã Đoài

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố PHÊRÔ

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng cha Giacôbê, cha Giuse

và đại gia đình tang quyến 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...