Ai tín: ÔNG CỐ PX. HỒ ĐỨC TAM

Thân phụ nữ tu Maria Hồ Thị Cẩm Nhung -Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, tỉnh dòng Tây Nguyên

AI TÍN

ÔNG CỐ PX. HỒ ĐỨC TAM
Sinh năm 1932  
 
Là thân phụ nữ tu Maria Hồ Thị Cẩm Nhung
Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, tỉnh dòng Tây Nguyên
Phục vụ tại Giáo xứ Phương Quý, Giáo phận Kontum
 
Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 02g03 thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo hạt Giang Sơn
Giáo phận Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 04g30 thứ Năm, ngày 30.11.2023
Tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa
 
Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng ÔNG CỐ PX.
                          
Xin chân thành phân ưu cùng Bà Cố, cùng Sr. Maria Cẩm Nhung 
Và đại gia đình tang quyến
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Số ĐT Sr. Maria Cẩm Nhung: 0971 898 544

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...