Ai tín: Ông Cố Tôma NGUYỄN NGỌC SƠN

Thân sinh nữ tu M.Têrêxa Nguyễn Thị Như Ý -Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

AI TÍN

Ông Cố Tôma NGUYỄN NGỌC SƠN
Sinh năm 1957 tại Thừa Thiên Huế
 
Là thân sinh nữ tu M.Têrêxa Nguyễn Thị Như Ý
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

Đã an nghỉ trong Chúa
Vào lúc 8g40 thứ Ba, ngày 02.04.2024
Tại tư gia thuộc Giáo họ Gioan, Giáo xứ Tình Thương, Giáo hạt Chính Toà,
Giáo phận Ban Mê Thuột


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 8g00 thứ sáu, ngày 05.04.2024
Tại Nhà thờ Giáo xứ Tình Thương

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng Ông Cố Tôma

Xin chân thành phân ưu với Sr M.Têrêxa Nguyễn Thị Như Ý
Và đại gia đình tang quyến.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...