CÁO PHÓ: Ông Cố ANTÔN NGUYỄN VĂN TIN
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
 
BÁO TIN

Thân phụ Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan
Ông Cố: ANTÔN NGUYỄN VĂN TIN
Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1927
Nguyên quán: Kỳ Anh - Nghệ An
Đã được Chúa gọi về lúc 08g20 ngày 08.02.2020
tại Tư gia: Giáo họ Duy Linh, Giáo xứ Thánh Tâm
Hưởng thọ: 94 tuổi

Nghi thức làm phép xác vào lúc 20g00 ngày 09.02.2020
Thánh lễ tại gia vào lúc 18g00 ngày 10.02.2020
Thánh lễ An táng cử hành vào lúc 08g00 thứ Ba ngày 11.02.2020
tại Nhà thờ Chính Tòa GP. Ban Mê Thuột
 
Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ANTÔN
sớm được hưởng vinh phúc Thiên Đàng.
Kính Báo

VIDEO
Lễ an táng ông cố Antôn Nguyễn Văn Tin 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...