Thầy đã chọn anh em

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại.” (Ga 15:16).

THẦY ĐÃ CHỌN ANH EM