Game tìm chữ các nhân đức Của Đức Mẹ

Mời các bạn cùng chơi trò chơi tìm chữ các nhân đức của Đức Mẹ xem ai giỏi hơn ai nhé.
Các bạn chỉ cần tìm đúng từ nói đến các nhân đức của Đức Mẹ và gạch vào những từ đó là được ( gạch ngang, dọc, chéo tùy ý, miễn sao đúng từ ngữ về các nhân đức của Đức Mẹ đã được gợi ý bên góc phải)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...