VHTK 52ab TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.
 
VUI HỌC THÁNH KINH 52ab
TẬP TÔ MÀU

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

vhtk 52b Cd CGS bHình 04
Truyền Tin 2
Y Câu Thánh Kinh học thuộc lòng
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
Tin Mừng thánh Luca 1,35


Hình  05
Đức Maria Gặp Bà ÊlisabétY Câu Thánh Kinh học thuộc lòng
”Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”
Tin Mừng thánh Luca 1,45Hình  06
Đức Maria Chúc Tụng Thiên Chúa


Y Câu Thánh Kinh học thuộc lòng
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, 
Đấng cứu độ tôi”.
Tin Mừng thánh Luca 1,46b-47


                                                                                   Gb. Nguyễn Thái Hùng


Tải về VHTK 52a in A6 file DPF tại đây


Tải về VHTK 52b in A6 file DPF tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...