VHTK 53 TẬP TÔ MÀU KINH MÂN CÔI

Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

 
VHTK 53 TẬP TÔ MÀU KINH MÂN CÔI

VUI HỌC THÁNH KINH 53
TẬP TÔ MÀU
KINH MÂN CÔI


 
Năm Sự Vui
Mầu Nhiệm thứ nhất
Truyền Tin

Thứ nhất thì ngắm:
Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.Mầu Nhiệm thứ hai
Thăm Viếng

Thứ hai thì ngắm:
Đức Bà đi viếng bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

                                                                               Nguyễn Thái Hùng


Tải về vhtk 53 in A6 file DPF tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...