VHTK 54 Tập Tô Màu Đường Thánh Giá

1. Trước ngai tòa Phi lát / Chúa khiêm nhu cúi mình
Đầu mang vòng gai nhọn / Quyết một lòng hy sinh.

  •  
  • ​VUI HỌC THÁNH KINH 54
TẬP TÔ MÀU
ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

A.
01. Nơi Thứ Nhất
     Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu.


Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.B.

01. NƠI THỨ NHẤT
     CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH
' Ông Philatô nói với người Do thái:
Ðây là vua các người!  Họ liền la lớn: Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!
 Tin Mừng thánh Gioan 19,14a-15a

1. Trước ngai tòa Phi lát / Chúa khiêm nhu cúi mình
Đầu mang vòng gai nhọn / Quyết một lòng hy sinh.

                                                                                 Gb. Nguyễn Thái HùngTải về VHTK 54 Tập Tô Màu Đường Thánh Giá in A6 file DPF tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...