​VUI HỌC: CHÚA NHẬT 14 TN -B

“Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ”. Tin Mừng thánh Máccô 6,5

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6,1-6


HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6,6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ”.
Tin Mừng thánh Máccô 6,5

 Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tải về file PDF 1 tại đây

Tải về file PDF 2 tại đây

Tải về file PDF 3 tại đây

Tải về file PDF 4 tại đây

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...