VUI HỌC CN 19 TN B

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51


HÌNH TÔ MÀU

 
*Chủ đề của hình này là gì?
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,-51
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
Tin Mừng thánh Gioan 6,-51
                                                                                       
                                                                                       Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tải về file DPF 1 tại đây

Tải về file DPF 2 tại đây

Tải về file DPF 3 tại đây

Tải về file DPF 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...