VUI HỌC CN 20 TN B

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Họ và tên :
Lớp:

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58


I. HÌNH TÔ MÀU *Chủ đề của hình này là gì?
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


     “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
                                          Tin Mừng thánh Gioan 6,58b


                                                                                  Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tải về file DPF 1 tại đây

Tải về file DPF 2 tại đây

Tải về file DPF 3 tại đây

Tải về file DPF 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...