VUI HỌC CN 21 TN B

“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

 H và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 59a-69
 
I. HÌNH TÔ MÀU


 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,68a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy
là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Gioan 6,69

                                                                                                             Gb. Nguyễn Thái Hùng


             

 Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN B


I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
                                                             Tin vào Thầy
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,68a
                       "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?"

                                                                                       Gb. Nguyễn Thái Hùng


Tải về file DPF CN 21 TNB 1 tại đây

Tải về file DPF CN 21 TNB 2 tại đây

Tải về file DPF CN 21 TNB 3 tại đây

Tải về file DPF CN 21 TNB 4 tại đây

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...