Vui Học CN 21 TN C

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.”

 
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN C
Tin Mừng thánh Luca  13,22-30

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,24a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.”
Tin Mừng thánh Luca 12,24a


Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN C

 

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 

Cửa hẹp
* Câu TM thánh Luca 12,24a 

 Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.Nguyễn Thái Hùng

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 21 TN C 1 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 21 TN C 2 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 21 TN C 3 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 21 TN C 4 tại đây

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...