VUI HỌC CN 22 TN B

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người 
lại có thể làm cho con người ra ô uế được.”


 

Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 


*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 7,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người 
lại có thể làm cho con người ra ô uế được.”
Tin Mừng thánh Máccô 7,15
 
                                                                                                              Gb. Nguyễn Thái Hùng


Tải về file DPF CN 22 TNB 1 tại đây

Tải về file DPF CN 22 TNB 2 tại đây

Tải về file DPF CN 22 TNB 3 tại đây

Tải về file DPF CN 22 TNB 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...