Vui Học CN 22 TN C

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,
đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”


Họ và tên:
Lớp:

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN C
Tin Mừng thánh Luca 14,1.7-14

I. HÌNH TÔ MÀU


 * Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 14,13-14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,
đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Tin Mừng thánh Luca 14,13-14b

Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái HùngLời giải đáp  
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN C


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Bữa tiệc thân ái
* Tin Mừng thánh Luca 14,13-14 
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”Nguyễn Thái Hùng

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 22 TN C 1 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 22 TN C 2 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 22 TN C 3 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 22 TN C 4 tại đây

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...