Vui Học CN 23 TN B

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: 
ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 23 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  7,31-37


I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  7,34b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: 
ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Tin Mừng thánh Máccô  7,34b
                                                                                                 
                                                                                             Gb. Nguyễn Thái Hùng


Tải file vhtk cn 23 tn b 1 tại đây

Tải file vhtk cn 23 tn b 2 tại đây

Tải file vhtk cn 23 tn b 3 tại đây

Tải file vhtk cn 23 tn b 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...