Vui Học CN 24 TN B

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Họ và tên:
Lớp:

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 8,27-35


 I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  8,31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Tin Mừng thánh Máccô  8,34b
 
 

                                                                                                      Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tải về file DPF vh cn 24 tnb 1 tại đây

Tải về file DPF vh cn 24 tnb 2 tại đây

Tải về file DPF vh cn 24 tnb 3 tại đây

Tải về file DPF vh cn 24 tnb 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...