Hơi thở mùa xuân

Tâm hồn bình an và an vui là hoa trái Chúa Thánh Thần

Hơi thở mùa xuân

Câu chuyện Đạo giáo kể cuộc đối thoại giữa Đạo trưởng và người học trò:

Đạo trưởng: Con có thể bẻ chồi non này được không?

Học trò: Dạ được, chỉ cần một cái ngắt nhẹ.

Đạo trưởng: Con có thể chặt cả cái cây lớn đang ra nhiều chồi non được không?

Học trò: Dạ được, con sẽ dùng máy cưa để hạ cái cây này.

Đạo trưởng: Con có thể chặt đứt hơi thở mùa xuân của cái cây đang nẩy lộc được không?

Học trò: Ngẫm nghĩ một lúc, dạ không. Con không thể cắt đứt hơi thở của mùa xuân, con chỉ có thể chặt được cái cây.

Đạo trưởng: Con không thể cắt đứt hơi thở mùa xuân, đúng vậy! Nếu con có một tâm hồn an vui, bình an, không ai và hoàn cảnh nào có thể làm con đau khổ được.

Tâm hồn bình an và an vui là hoa trái Chúa Thánh Thần nên Thánh Phaolô nói: “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,23 hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.” (Gal 5, 22 – 23).

Một bình an Chúa ban không gì lấy mất được: “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an của Thầy, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng”(Ga 14,27).

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...