Trực tiếp: Tĩnh huấn Giới Hiền Mẫu
Trực tiếp: Tĩnh huấn Giới Hiền Mẫu Giáo phận Ban Mê Thuột -2019
Chủ đề: “Vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình
từ Ngày 22-23/8 tại Nhà thờ Giáo họ Giuse (118 Y Moan, TP. Buôn Ma Thuột)
 
Link trực tiếp:

Khai mạc:  https://www.youtube.com/watch?v=06LctCHI5lo

Bế mạc: https://www.youtube.com/watch?v=OOvEpR0ecl8
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...