Trực tuyến Thánh lễ truyền chức Linh mục -2023

Thánh lễ truyền chức Linh mục sẽ được cử hành vào lúc 8g00 ngày 12 tháng 5 năm 2023, do Đức Cha Vinh Sơn - Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự.

TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC -2023


Thánh lễ truyền chức Linh mục sẽ được cử hành vào lúc 8g00 ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại Nhà thờ Chính Tòa do Đức Cha Vinh Sơn - Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự.
 

Video truyền hình trực tuyến do Ban VHTT thực hiện:
 

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...