VHGL Xưng Tội VÀ Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 10


Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 10

Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Gặp gỡ 10
Sống Theo Luật Chúa Dạy
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 10 tại đây

I. HÌNH TÔ MÀU


T Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết câu Thánh vịnh 119,1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Điều răn thứ hai chớ kêu tên ai vô cớ?
2. Điều răn thứ ba giữ ngày gì?
3. Điều gì là tiếng nói của Chúa trong lòng chúng ta, dạy chúng ta phải làm lành lánh dữ?
4. Điều răn thứ tư phải thảo kính ai?
5. Để sống xứng đáng là con cái Chúa, chúng ta phải dựa vào luật Chúa dạy qua tiếng nói của lương tâm và điều gì nữa?

Chủ đề là những âm ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG

“Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.”
Thánh vịnh 119,1 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái HùngXưng Tội và Rước Lễ 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 10

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Công bồ Lời Chúa
Y Câu Thánh vịnh 119,1
  “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.”

II. Ô CHỮ

1. Đức Chúa Trời  
2. Chúa nhật 
3. Lương tâm
4. Cha mẹ   
5. Mười Điều Răn   

Chủ đề : Luật Chúa 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...