VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 11


Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Gặp gỡ 11
Kinh Mến Chúa Trên Hết Mọi Sự
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 11 tại đây


I. HÌNH TÔ MÀU

T Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 12,30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ô CHỮ


Những gợi ý
1. Ba điều răn đầu dạy chúng ta kính mến ai hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự?
2. Kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự là luôn biết ơn và dành ưu tiên cho ai trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta?
3. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều chúng ta làm, nghĩa là dành thời gian trong ngày để gặp gỡ Thiên Chúa và dành ngày Chúa nhật để làm gì Thiên Chúa?
4. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi sự, nghĩa là không gọi tên ai cách bất kính?   
5. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong suy nghĩ, nghĩa là thường xuyên làm gì về Ngài và biết chọn lựa điều đẹp lòng Ngài?

Chủ đề là những âm ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
Tin mừng thánh Máccô 12,30

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái HùngXưng Tội và Rước Lễ 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 11

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Chúa Giêsu giảng dạy
Y Câu Tin mừng thánh Máccô 12,30

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”

II. Ô CHỮ

1. Thiên Chúa   
2. Thiên Chúa   
3. Thờ phượng 
4. Thiên Chúa  
5. Hướng lòng 

Chủ đề : Thiên Chúa

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...