VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 12


Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Gặp gỡ 12
Yêu Người Như Chính Mình
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 12 tại đây


I. HÌNH TÔ MÀU

T Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 10,27b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ô CHỮNhững gợi ý
1. Yêu thương mọi người trong ý nghĩ là luôn nghĩ tốt cho người khác và mong muốn cho họ được thế nào?
2. Yêu thương mọi người trong việc làm là cố gắng, quan tâm giúp đỡ người khác và làm tròn điều gì của mình?
3. Yêu thương mọi người trong là luôn nói lời như thế nào?
4. Yêu thương mọi người như chính mình là yêu mến và đối xử thế nào với mọi người, cả trong ý nghĩ, lời nói và việc làm?
5. Bảy điều răn sau dạy chúng ta phải làm gì với mọi người?

Chủ đề là những âm ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG

“Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.”
Tin mừng thánh Luca 10,27b 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái HùngXưng Tội và Rước Lễ 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 12

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Giúp đỡ người
Y Câu Tin mừng thánh Luca 10,27b
“Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.”

II. Ô CHỮ

1. Hạnh phúc 
2. Bổn phận
3. Thật thà 
4. Thật tốt 
5. Yêu thương  

Chủ đề :  Yêu thương

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...