VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 561 - 570


VUI HỌC THÁNH KINH 23
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 561 - 570
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 

 561. TÌM MỐI QUAN HỆ  !   L
 
 
GOME        vợ ông  HOSE
BECNIKE   vợ ông  ACRIPPA
ANNA        vợ ông  ENCANA
RAKHEN                    ?
 
 
 
 
562. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
IXAAC
GIOANNA
AMMINADAP
 
Từ tiếp theo là :
 
GIESU
ANNA
CAIPHA
BARABA              
 
 
  
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Mt 4,4

 
 
563. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L 
 
 
GIUSE           con ông GIACOP
GHECSOM   con ông MOSE
ITMAEN        con ông APRAHAM
DAVIT           con ông       ?
 
  
 
564. CÙNG SUY GẪM  !  L
 
 Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
KENAN
IDEVEN
NICOLA
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
DAKEU
QUATO
ELISA
DACARIA
 
  
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Mt 5,9


 
565. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  K  !
 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài ký tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
ICODEMON
LISABETE
EMETRIOD
HYGHELOP
NGIAKIME
LEXANDEA
AMALIENG
OLAUDIAC
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật ELISABET.
 
 
 “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em.
Mt 5,44

 

566. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L
 
 
EXAU             con bà REBECA
AHARON       con bà GIOKHEVET
ASE               con bà LEA
  ?                  con bà BATSEVA
 
 
 
 
   
567. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
DAKEU
BATIME
TADEO
 
Từ tiếp theo là :
 
GIESE
SIMON
AGABO
GIONA           
 
 
 
"Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi,
tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm
đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn".
Lc 19,8

 

568. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
 
 
EUTIKO
ITMAEN
DEMETRICO
BOXO
PHAOLO
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
TOMA
HAGA
TROA
 
  
 
569. CHIA 1 THÀNH 4 * 1  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

 
M
C E
U L O
A S
E O
A T
I L M
A
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  E, L, M & T.
 
 
 
570.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 3 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

 
E K L
I
E V
N O
E T
A
T
               
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  E, E, K & L.
 
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8
 
 551.  HÃY CÙNG ĐỌC ETTE  J
 
Cụm ET từ đỉnh liền kề với 15 cụm TE. Vậy từ 4 đỉnh ta có : 4 x 15 = 60 cách đọc từ ETTE.
 
Cụm ET từ cạnh (thẳng) liền kề với 14 cụm TE. Vậy từ 8 điểm ở cạnh ta có : 8 x 14 = 112 cách đọc từ ETTE.
 
Cụm ET từ cạnh (xéo) liền kề với 14 cụm ET. Vậy từ 8 điểm ở cạnh ta có : 8 x 14 = 112 cách đọc từ ETTE.
Như vậy qua hình trên ta có :
2 x 112 +60 = 284 cách đọc từ ETTE.
 
552.  HÃY CÙNG ĐỌC NUN  J
 
Từ chữ U trung tâm : Chữ U liền kề với 8 chữ N, và từ NUN có 1 chữ U và 2 chữ N.
 
Vậy trong hình trên ta có :
(9 - 1)(9 - 2) = 56 cách đọc từ NUN.

553.  CHIA 1 THÀNH 4 * 1  J
 
M G
A A E T G
T I Y A
T C E P
O K R I
I B H E
A U N
H O
  
MÁTTHIA,
GIACÔBÊ,
ÊUTYKHÔ,
GÁPRIEN

 
554.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2  J
E U
X A
C A I
N
T M
A O
B A
O T
 
ÊXAU,
CAIN,
AMỐT,
BÔÁT


 
555.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3  J

R T
U E
P R
P H G C A
H I A
O E I
R
O A
 
RUPHÔ,
PHÊRÔ,
GIAIA,
TÊRÁC
 
 556. CHIA 1 THÀNH 4 * 4  J

 
M
P H A
E B R
L E A I I
Y M
N A
D O
A I
 
PHÊBÊ,
MARIA,
NAÔMI,
LYĐIA
 
 
 
 
 
557. TÌM NGƯỜI  QUA Ô  ! J
 
        Bạn hãy đọc các mẫu tự từ trên xuống dưới theo hàng dọc. Đó là những nhân vật bạn cần tìm.
PƠRÍTKILA – BATÔLÔMÊÔ - MÁTTÍTGIA – AMMINADÁP -  PHILÍPPHÊ – PƠRÔKHÔRÔ – PHILÔLÔGÔ.
 
558. NGUYÊN TẮC LOGÍC   !  2
       
Bắt đầu từ ô vuông cuối cùng ở bên trái, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm.
LAMEC – ISAIA – DAVIT – SALOMON – NOE – MOSE – ANNA.
 
559.  NGUYÊN TẮC LOGÍC   !  3
Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm.
                              MARIA – GIUSE – GIESU – GAPRIEN – HERODE - QUIRINIO
 
560.  NGUYÊN TẮC LOGÍC  !  4  J
 
Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm.
MACTA -  GIESU – MARIA – GIOANNA – LADARO – ANNA – LOIT.
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...