Vui Học Chúa Nhật 17 TN C
Họ và tên:
Lớp:
               VUI HỌC THÁNH KINH
                 CHÚA NHẬT 17 TN C
               Tin Mừng thánh Luca 11,1-13
I. HÌNH TÔ MÀU
image 20220712211524 2

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 11,1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.
Tin Mừng thánh Luca 11,10
Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái Hùng 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cầu nguyện
* Câu Tin Mừng thánh Luca 11,1
"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến"
 
Gb. Nguyễn Thái HùngTải về file DPF A4 VHTK CHÚA NHẬT 17 TN C 1 tại đây

Tải về file DPF A4 VHTK CHÚA NHẬT 17 TN C 2 tại đây

Tải về file DPF A4 VHTK CHÚA NHẬT 17 TN C 3 tại đây

Tải về file DPF A4 VHTK CHÚA NHẬT 17 TN C 4 tại đây

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...