Vui Học Chúa Nhật 18 TN C


Vui Học Chúa Nhật 18 TN C

Họ và tên:
Lớp:
                VUI HỌC THÁNH KINH
               CHÚA NHẬT 18 TN C
Tin Mừng thánh Luca 12,13-21

 I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt
Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
Tin Mừng thánh Luca 12,21 Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 18 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Xử  kiện
* Câu TM thánh Luca 12,15 :

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam,
không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm
nhờ của cải đâu.”


Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 18 TN C 1 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 18 TN C 2 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 18 TN C 3 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 18 TN C 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...