Vui Học CN 1 MV C

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C

Tin Mừng thánh Luca  21,25-28, 34-36

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  21,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Tin Mừng thánh Luca 21,36
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

Tải về file DPF VHTK CN 1 MV C 2 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 1 MV C 3 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 1 MV C 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...