Vui Học CN 20 TN C

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, 
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN C

Tin Mừng thánh Luca 12,49-53


I. HÌNH TÔ MÀU
 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, 
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
Tin Mừng thánh Luca 12,49

Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái HùngLời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN C


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề

Đức Giêsu ném lửa

*  Tin Mừng thánh Luca 12,49 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

 
Nguyễn Thái Hùng


Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 20 TN C 1 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 20 TN C 2 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 20 TN C 3 tại đây

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 20 TN C 4 tại đây
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...