Vui Học CN 28 TN B

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, 
​​​​​​​anh sẽ được một kho tàng trên trời.”

     
  •  
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30

I. HÌNH TÔ MÀU
 


 *Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG  

 
“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, 
anh sẽ được một kho tàng trên trời.”

Tin Mừng thánh Máccô 10,21

                                                                                                 Gb. Nguyễn Thái Hùng
Tải về file DPF VHTK CN 28 TN B 1 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 28 TN B 2 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 28 TN B 3 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 28 TN B 4 tại đây
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...