Truyền chức Phó tế 2020
/ 239 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3055 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 332 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 428 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 519 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 536 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 568 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 541 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 664 / Album Ảnh