HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (2)
/ 3 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (2)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP   III. GIÁO HẠT GIANG SƠN           IV. GIÁO HẠT MẪU TÂM  

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (1)
/ 7 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (1)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     I. GIÁO HẠT CHÍNH TÒA     II. GIÁO HẠT BUÔN HÔ  

Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 15 / Album Ảnh

Bế mạc Kim khánh Giáo phận

Bế mạc Kim khánh Giáo phận https://flic.kr/s/aHskAcugWM

Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 12 / Album Ảnh

Khai mạc Kim Khánh Giáo phận

Khai mạc Kim Khánh Giáo phận https://flic.kr/s/aHskXL9b56

Truyền chức Linh mục 2018
/ 18 / Album Ảnh

Truyền chức Linh mục 2018

Truyền chức Linh mục 2018 https://flic.kr/s/aHskB89e3C

Phó tế 2017
/ 92 / Album Ảnh

Phó tế 2017

Phó tế 2017 https://photos.app.goo.gl/mBlA7SnnqrX59hPA3