Truyền chức Phó tế -2023a
/ 96 / Album Ảnh
Tĩnh tâm LM -2023
/ 129 / Album Ảnh
Bổn mạng VHTT 2023
/ 162 / Album Ảnh
Mẹ Giang Sơn -2023
/ 175 / Album Ảnh

Mẹ Giang Sơn -2023

https://flic.kr/s/aHBqjARaMf

Truyền chức Linh mục 2023
/ 305 / Album Ảnh

Truyền chức Linh mục 2023

Truyền chức Linh mục 2023 https://flic.kr/s/aHBqjAE6Gx
Thứ Sáu Tuần Thánh
/ 254 / Album Ảnh
Canh thức Phục Sinh 2023
/ 278 / Album Ảnh
Thánh Lễ Tiệc Ly 2023
/ 283 / Album Ảnh
Lễ Dầu -2023
/ 321 / Album Ảnh
Phó tế T11-2022a
/ 341 / Album Ảnh

Phó tế T11-2022a

https://flic.kr/s/aHBqjAeSf5

Tĩnh tâm Linh mục 2022
/ 341 / Album Ảnh
Hội Ngộ Truyền thông 2022
/ 374 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022-t6
/ 742 / Album Ảnh
Lễ Dầu 2022
/ 651 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế -2022
/ 1106 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022
/ 846 / Album Ảnh

Truyền chức Linh Mục 2022

https://flic.kr/s/aHBqjzCM5w
Đồi Thánh Tâm 2021
/ 997 / Album Ảnh
Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 655 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 744 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 815 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 669 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 639 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 1015 / Album Ảnh