Minh niên 2024
/ 131 / Album Ảnh

Minh niên 2024

https://flic.kr/s/aHBqjBfxzt
Truyền chức Phó tế -2023
/ 217 / Album Ảnh

Truyền chức Phó tế -2023

https://flic.kr/s/aHBqjB3GYh
Truyền chức Phó tế -2023a
/ 176 / Album Ảnh
Tĩnh tâm LM -2023
/ 213 / Album Ảnh
Bổn mạng VHTT 2023
/ 287 / Album Ảnh
Mẹ Giang Sơn -2023
/ 246 / Album Ảnh

Mẹ Giang Sơn -2023

https://flic.kr/s/aHBqjARaMf

Truyền chức Linh mục 2023
/ 407 / Album Ảnh

Truyền chức Linh mục 2023

Truyền chức Linh mục 2023 https://flic.kr/s/aHBqjAE6Gx
Thứ Sáu Tuần Thánh
/ 339 / Album Ảnh
Canh thức Phục Sinh 2023
/ 367 / Album Ảnh
Thánh Lễ Tiệc Ly 2023
/ 356 / Album Ảnh
Lễ Dầu -2023
/ 395 / Album Ảnh
Phó tế T11-2022a
/ 430 / Album Ảnh

Phó tế T11-2022a

https://flic.kr/s/aHBqjAeSf5

Tĩnh tâm Linh mục 2022
/ 420 / Album Ảnh
Hội Ngộ Truyền thông 2022
/ 440 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022-t6
/ 814 / Album Ảnh
Lễ Dầu 2022
/ 712 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế -2022
/ 1187 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022
/ 907 / Album Ảnh

Truyền chức Linh Mục 2022

https://flic.kr/s/aHBqjzCM5w
Đồi Thánh Tâm 2021
/ 1066 / Album Ảnh
Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 756 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 810 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 883 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 739 / Album Ảnh