Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 2872 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 360 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 275 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 457 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 496 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 514 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 490 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 608 / Album Ảnh