BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
/ 208 / Ban Giáo lý - Đức tin

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN Hot

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN Tên ban Mục vụ: Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận Ban Mê Thuột Ngày thành lập ban: Năm 1993, theo đường hướng mục vụ chung, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực – Giám mục giáo phận đã cho thành

THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên
/ 165 / Ban Giáo lý - Đức tin

THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên

  Giáo phận Ban Mê Thuột            Ban Giáo Lý THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên Và Các Phong Trào

Ban Giáo lý Đức tin giáo phận BMT tổ chức cuộc họp định kỳ 2018
/ 196 / Ban Giáo lý - Đức tin

Ban Giáo lý Đức tin giáo phận BMT tổ chức cuộc họp định kỳ 2018

Vào lúc 8 giờ, ngày 18 tháng  01 năm 2018, tại Trung tâm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuột, Ban Giáo lý Đức tin giáo phận đã tổ chức cuộc họp định kỳ. Tham dự buổi khai mạc có cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu - Tổng đại diện giáo phận; cha GB Nguyễn