Khóa bồi dưỡng GLV dạy Dự tòng
/ 1099 / Ban Giáo lý - Đức tin

Khóa bồi dưỡng GLV dạy Dự tòng

Sáng ngày 6/ 6/ 2023, lúc 7 giờ 30 phút, tại Trung Tâm Mục Vụ, Ban Giáo Lý Giáo Phận đã khai mạc khóa Bồi dưỡng giáo lý viên dạy Dự tòng & Hôn nhân của bốn giáo hạt: Chính Tòa, Mẫu Tâm, Buôn Hô, Giang Sơn.

Khai giảng Lớp GLV Nòng Cốt -Khóa VI
/ 1285 / Ban Giáo lý - Đức tin

Khai giảng Lớp GLV Nòng Cốt -Khóa VI

Vào lúc 7 giờ 45, ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, Ban giáo lý giáo phận đã khai giảng lớp Giáo lý viên Nòng Cốt khóa VI.

Ban Giáo lý Hội Nghị Thường Niên
/ 1377 / Ban Giáo lý - Đức tin

Ban Giáo lý Hội Nghị Thường Niên

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2023, lúc 8 giờ 00, tại TTMV giáo phận, Ban giáo lý đức tin giáo phận đã tổ chức hội nghị thường niên

THÔNG BÁO V/v Sách giáo lý Hôn Nhân
/ 1236 / Ban Giáo lý - Đức tin

THÔNG BÁO V/v Sách giáo lý Hôn Nhân

THÔNG BÁO V/v Sách giáo lý Hôn Nhân

Ban Giáo lý GP Họp Mặt Thường Niên -2020
/ 1439 / Ban Giáo lý - Đức tin

Ban Giáo lý GP Họp Mặt Thường Niên -2020

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên tổng kết cuối năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ.
THÔNG BÁO của Ban Giáo Lý
/ 1792 / Ban Giáo lý - Đức tin

THÔNG BÁO của Ban Giáo Lý

V/v: nhận sách TRUYỆN TÍCH KINH THÁNH dành cho thiếu nhi.
BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN HỌP ĐỊNH KỲ 2019
/ 2036 / Ban Giáo lý - Đức tin
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
/ 1962 / Ban Giáo lý - Đức tin
Sinh hoạt BAN GIÁO LÝ - Năm 2017
/ 2040 / Ban Giáo lý - Đức tin
THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên
/ 1570 / Ban Giáo lý - Đức tin