THÔNG BÁO V/v Sách giáo lý Hôn Nhân
/ 592 / Ban Giáo lý - Đức tin

THÔNG BÁO V/v Sách giáo lý Hôn Nhân

THÔNG BÁO V/v Sách giáo lý Hôn Nhân

Ban Giáo lý GP Họp Mặt Thường Niên -2020
/ 1174 / Ban Giáo lý - Đức tin

Ban Giáo lý GP Họp Mặt Thường Niên -2020

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên tổng kết cuối năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ.
THÔNG BÁO của Ban Giáo Lý
/ 1459 / Ban Giáo lý - Đức tin

THÔNG BÁO của Ban Giáo Lý

V/v: nhận sách TRUYỆN TÍCH KINH THÁNH dành cho thiếu nhi.
BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN HỌP ĐỊNH KỲ 2019
/ 1757 / Ban Giáo lý - Đức tin
Sinh hoạt BAN GIÁO LÝ - Năm 2017
/ 1776 / Ban Giáo lý - Đức tin
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
/ 1658 / Ban Giáo lý - Đức tin
THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên
/ 1296 / Ban Giáo lý - Đức tin