DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 761 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 543 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 838 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 677 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 585 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 903 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 634 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 555 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 882 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 581 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 575 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 793 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 603 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 674 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 2558 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 1939 / Dòng Nữ