DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 951 / Dòng Nữ

DÒNG ĐỨC MARIA NVHB

DÒNG ĐỨC MARIA NVHB   Đôi nét Lịch sử Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ĐÔI NÉT LỊCH SỬ DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH I. Giai đoạn khai sáng và hình thành (1959 – 1969)