DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1245 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 823 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1118 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 961 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 877 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1184 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 845 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 819 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1210 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 806 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 845 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 1103 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 895 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 968 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 2927 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 2450 / Dòng Nữ