DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 81 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 80 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 85 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 106 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 106 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 117 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 95 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 104 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 113 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 97 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 105 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 136 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 126 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 119 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 1600 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 1275 / Dòng Nữ