DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 603 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 436 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 612 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 556 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 488 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 763 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 529 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 418 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 741 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 489 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 483 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 668 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 495 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 586 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 2414 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 1814 / Dòng Nữ