DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1397 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 986 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1267 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 1119 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1060 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1350 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 967 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 959 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1360 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 920 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 969 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 1245 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 1032 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 1170 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 3143 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 2608 / Dòng Nữ