DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1045 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 713 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1020 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 844 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 755 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1065 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 769 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 722 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1076 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 724 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 744 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 983 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 791 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 820 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 2776 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 2212 / Dòng Nữ