DÒNG VINH SƠN
/ 28 / Dòng Nữ

DÒNG VINH SƠN

DÒNG VINH SƠN DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Hội Dòng. 1. Tên Hội Dòng: TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN PHAOLÔ Linh đạo của hội dòng: tận hiến cho thiên chúa, sống thành cộng đoàn huynh đệ,