Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy Tuần V MC
/ 7981 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CHÚA NHẬT LỄ LÁ
/ 14641 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Sáu Tuần V MC
/ 592 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Sáu Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần V MC
/ 746 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Tư Tuần V MC
/ 7157 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Tư Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần V MC
/ 6511 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai Tuần V MC
/ 3049 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CN V MC - A
/ 5023 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến CN V MC - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CN 4 MC - A
/ 5448 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến CN 4 MC - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CN 3 MC - A
/ 2583 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến CN 3 MC - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh lễ Khai hạ tại Nhà thờ Chính tòa BMT
/ 1111 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Thánh lễ mồng 2 tết tại Nghĩa trang GX Thánh Tâm
/ 666 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Thánh lễ Tân Niên 2020 tại NT Chính Tòa BMT
/ 801 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Quý Chức Họp Mặt Tất Niên Năm Kỷ Hợi
/ 513 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Ngày họp mặt tất niên của Giáo sĩ, Tu sĩ GP.BMT
/ 996 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
TRỰC TUYẾN: LÀM PHÉP NT GIUSE - Quảng Đà
/ 325 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ làm phép NT Vinh Tân
/ 446 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
GP.BMT: NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2019
/ 888 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa
/ 741 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Chúc Mừng Giáng Sinh 2019
/ 603 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
Thánh Lễ Đặt Đá Xây Dựng NT Quỳnh Ngọc
/ 2204 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
50 năm Linh mục Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
/ 1006 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Đặt đá NT Quỳnh Ngọc
/ 404 / Giáo Phận Ban Mê Thuột