Trực tuyến: Thánh Lễ Tạ Ơn -Tân GX Chính Tâm
/ 259 / Giáo Phận Ban Mê Thuột
LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2020
/ 1931 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2020

Hằng năm, cứ vào dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, các tín hữu khắp nơi lại quy tụ về đây cử hành Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ.
Trực tuyến: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 171 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Trực tuyến: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trực tuyến: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Trung tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm
Giáo xứ Xã Đoài - hạt Đăk Mil - Giáo phận Ban Mê Thuột
Thánh lễ an táng Cha FX Nguyễn Kim Long
/ 3021 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh lễ an táng Cha FX Nguyễn Kim Long

Chúa đã làm những điều tốt đẹp theo ý Ngài trên cuộc đời Cha cố Phanxicô Xaviê.
TRỰC TUYẾN: Lễ An táng Cha FX Nguyễn Kim Long
/ 2009 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

TRỰC TUYẾN: Lễ An táng Cha FX Nguyễn Kim Long

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 8g00 thứ Năm ngày 04 tháng 6 năm 2020 tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột
CÁO PHÓ: Lm. FX. Nguyễn Kim Long
/ 5135 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

CÁO PHÓ: Lm. FX. Nguyễn Kim Long

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phanxicô Xaviê được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.
Thánh lễ Truyền chức Linh mục 2020
/ 7868 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh lễ Truyền chức Linh mục 2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục long trọng cử hành vào lúc 8 giờ ngày 19.5.2020, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự.
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm giám mục
/ 1792 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm giám mục

Ngày 12.5.2020, vào lúc 5g00 sáng, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm ngày được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.
HƯỚNG DẪN MỤC VỤ
/ 3065 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

HƯỚNG DẪN MỤC VỤ

Kể từ ngày hôm nay, 09/05/2020, mọi sinh hoạt trong các giáo xứ, các cộng đoàn trở lại bình thường.
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần IV PS
/ 532 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần IV PS
/ 292 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần IV PS
/ 228 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần IV PS
/ 376 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần IV PS
/ 253 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần IV PS
/ 303 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật IV PS-A
/ 10951 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật IV PS-A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 5g30 và 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần III PS
/ 294 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần III PS
/ 350 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần III PS
/ 295 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần III PS
/ 431 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần III PS
/ 382 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần III PS
/ 401 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến  Chúa Nhật III PS-A
/ 9019 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật III PS-A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 5g30 và 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường