GIÁO XỨ KON HRING
/ 31 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ KON HRING

GIÁO XỨ KON HRING

GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 24 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ NAM THIÊN

GIÁO XỨ NAM THIÊN

GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 30 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ PHÚ LỘC

GIÁO XỨ PHÚ LỘC GIÁO XỨ PHÚ LỘC Năm thành lập: 02.09.2005 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Augustinô Số Giáo dân: 2987 Giới thiệu:  Năm 1977, bà con giáo dân Địa phận Thái Bình được nhà nước đưa vào xây dựng kinh tế mới,

GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 31 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU

GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU Năm thành lập:  15.08.1957 Bổn mạng giáo xứ:  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam LƯỢC SỬ GIÁO XỨ QUẢNG

GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 29 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG

GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG

GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 41 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH PHƯỚC

GIÁO XỨ VINH PHƯỚC

GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 40 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH QUANG

GIÁO XỨ VINH QUANG

GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 48 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ VINH ĐỨC

GIÁO XỨ VINH ĐỨC

GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 29 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH

GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH

GIÁO XỨ EA HLEO
/ 23 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ EA HLEO

GIÁO XỨ EA HLEO

GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 49 / Hạt Buôn Hô

GIÁO XỨ BUÔN HÔ

GIÁO XỨ BUÔN HÔ