VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ THĂNG THIÊN
/ 29 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ THĂNG THIÊN

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 7B Phục Sinh -  LỄ THĂNG THIÊN  https://youtu.be/xx8vwTlvm6U   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ HIỆN XUỐNG
/ 17 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ HIỆN XUỐNG

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 8B Phục Sinh -  LỄ HIỆN XUỐNG https://youtu.be/QmHd6KAEIQM   AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần
/ 20 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần https://www.youtube.com/watch? v=JdH3kGSDaMk  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh
/ 28 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh   https://youtu.be/IVXQwsfk6bU   AUDIO:  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh
/ 30 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh   https://youtu.be/PEy_n4uk4rs     AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh
/ 53 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=6q9KXF3huVs  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:
/ 36 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=sS3eCTYmWEc  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh
/ 51 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH https://youtu.be/rjb8-OHg2Ro     AUDIO:  

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa
/ 49 / Video Công Giáo

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa

VIDEO HỌP MẶT TRI ÂN ÔNG BÀ CỐ HẠT CHÍNH TÒA - MẪU TÂM - GIANG SƠN - BUÔN HÔ - Giáo xứ Phúc Lộc, Phúc Bình (hạt Đăk Mil) Ngày 12.5.2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện  

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh
/ 35 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh 2018, TV.4: 2, 4, 7, 9  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh
/ 23 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 3B Phục Sinh   https://youtu.be/YD9os60Zvqc     AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/chinh-anh-em-doan-trang

Bài giảng Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Đồi Thánh Tâm
/ 51 / Bài Giảng Audio

Bài giảng Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Đồi Thánh Tâm

Bài giảng Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Đồi Thánh Tâm

Chúa Nhật 2B Phục Sinh
/ 49 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 2B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 2B Phục Sinh https://youtu.be/j0uTv0fKCt0   AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/phuc-sinh-2b-van-trang

Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh - 2018
/ 39 / Bài Giảng Audio

Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh - 2018

Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột - 2018 Phúc Âm Năm B: Mc 16,1-8 "Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông

Chúa Nhật Phục Sinh
/ 26 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Phục Sinh https://youtu.be/JYHWrOLVcoU   AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/alleluia-thuy-nhung

Diễn nguyện cuộc tử nạn của Chúa Giêsu - GX Phúc Lộc
/ 264 / Video Công Giáo

Diễn nguyện cuộc tử nạn của Chúa Giêsu - GX Phúc Lộc

Diễn nguyện cuộc tử nạn của Chúa Giê su - GX Phúc Lộc - GP.BMT  

Bài giảng Lễ Truyền Dầu 2018
/ 62 / Bài Giảng Audio

Bài giảng Lễ Truyền Dầu 2018

Bài giảng Lê Truyền Dầu 2018 tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An 2018 AUDIO

Chúa Nhật Phục Sinh:
/ 22 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Phục Sinh:

Chúa Nhật Phục Sinh:  https://www.youtube.com/watch?v=HRRPVAwb2Gs  

Chúa Nhật Lễ Lá
/ 24 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Lễ Lá

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Lá https://www.youtube.com/watch? v=LVEMKDc8lz8&feature=youtu.be   AUDIO: https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/con-vua-dav

Chúa Nhật LỄ LÁ 2018
/ 30 / Video Công Giáo

Chúa Nhật LỄ LÁ 2018

Chúa Nhật LỄ LÁ 2018, TV21: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24  

Chúa Nhật 5B Mùa Chay
/ 24 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 5B Mùa Chay

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Mùa Chay https://youtu.be/kZdrQ3NfSwo AUDIO

Chúa Nhật 4B Mùa Chay
/ 41 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 4B Mùa Chay

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Mùa Chay https://youtu.be/WKUTN8TVuQo   Audio: Con rắn đồng

Chúa Nhật Thường Niên 6B
/ 20 / Video Công Giáo

Chúa Nhật Thường Niên 6B

VIDEO CLIP: BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Thường Niên 6B https://youtu.be/CmPwDOjBRE4