Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT
/ 193 / Video Công Giáo

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn – Mừng Kim Khánh Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột được thành lập ngay sau khi thành lập Giáo phận năm 1967. Ngày 25/03/1968, Đức Cha

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 15 B Thường niên
/ 121 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 15 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 15 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=RudiQlYXsTI  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 14 B Thường niên
/ 387 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 14 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 14 B Thường niên https://www.youtube.com/watch? v=ygwGFs8qkjA  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 13 B Thường niên
/ 156 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 13 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 13 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=o28zxkwEnlc  

Bài giảng lễ Bế mạc Năm Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột
/ 105 / Bài Giảng Audio

Bài giảng lễ Bế mạc Năm Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột

Bài giảng lễ Bế mạc Năm Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận AUDIO  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 12 B Thường Niên
/ 136 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 12 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 12 B Thường Niên Sinh Nhật thánh Gioan Tiền Hô https://www.youtube.com/watch?v=ClzvocI44Jk  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 11 B Thường Niên
/ 143 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 11 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 11 B Thường Niên https://www.youtube.com/watch?v=RxIOyBTfG_4  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B
/ 53 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa B https://youtu.be/kCUoZakGKHM   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 10B Thường Niên
/ 73 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 10B Thường Niên

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 10B Thường Niên https://youtu.be/YLuRtTKNLP4   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 11B Thường Niên
/ 122 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA CN 11B Thường Niên

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 11B Thường Niên https://youtu.be/jzw5-Ck6ABc   AUDIO:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 10 B Thường Niên
/ 227 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 10 B Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 10 B Thường Niên https://www.youtube.com/watch?v=WDgP7mtfCRk&t=20s  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô
/ 115 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô: https://www.youtube.com/watch?v=tqVQK_vZsrU  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 60 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Ba Ngôi: https://www.youtube.com/watch? v=nO9rryWQyJQ  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ THĂNG THIÊN
/ 77 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ THĂNG THIÊN

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 7B Phục Sinh -  LỄ THĂNG THIÊN  https://youtu.be/xx8vwTlvm6U   AUDIO:

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA -  LỄ HIỆN XUỐNG
/ 55 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA - LỄ HIỆN XUỐNG

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 8B Phục Sinh -  LỄ HIỆN XUỐNG https://youtu.be/QmHd6KAEIQM   AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần
/ 71 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Lễ Chúa Thánh Thần https://www.youtube.com/watch? v=JdH3kGSDaMk  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh
/ 65 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 5B Phục Sinh   https://youtu.be/IVXQwsfk6bU   AUDIO:  

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh
/ 70 / Video Công Giáo

BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 6B Phục Sinh   https://youtu.be/PEy_n4uk4rs     AUDIO:  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh
/ 136 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 6 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=6q9KXF3huVs  

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:
/ 90 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh:

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 5 Phục Sinh: https://www.youtube.com/watch?v=sS3eCTYmWEc  

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh
/ 90 / Video Công Giáo

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh

VIDEO CLIP BÀI CA LỜI CHÚA Chúa Nhật 4B Phục Sinh LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH https://youtu.be/rjb8-OHg2Ro     AUDIO:  

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa
/ 108 / Video Công Giáo

VIDEO HỌP MẶT ÔNG BÀ CỐ tại Nhà thờ Chính Tòa

VIDEO HỌP MẶT TRI ÂN ÔNG BÀ CỐ HẠT CHÍNH TÒA - MẪU TÂM - GIANG SƠN - BUÔN HÔ - Giáo xứ Phúc Lộc, Phúc Bình (hạt Đăk Mil) Ngày 12.5.2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện  

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh
/ 66 / Video Công Giáo

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 3b Mùa Phục Sinh 2018, TV.4: 2, 4, 7, 9