Thánh Lễ Trực Tuyến  Thứ Bảy Tuần V MC
/ 212 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến  CHÚA NHẬT LỄ LÁ
/ 368 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến  Thứ Sáu Tuần V MC
/ 183 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Sáu Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến  Thứ Năm Tuần V MC
/ 339 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần V MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến  Thứ Tư Tuần 5 MC
/ 278 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Tư Tuần 5 MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba T5 MC
/ 199 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba T5 MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai T5 MC
/ 267 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai T5 MC

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CN 5 MC-A
/ 5105 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến CN 5 MC-A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CN 4 MC - A
/ 195 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến CN 4 MC - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến CN 3 MC - A
/ 284 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến CN 3 MC - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Chết với Chúa
/ 36 / Multi Media
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 64 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 92 / Album Ảnh
Thánh Ca Tuyển Chọn Vol 2
/ 104 / Video Công Giáo
Thánh Ca Tuyển Chọn Vol 1
/ 64 / Video Công Giáo
Người Lặng Thầm
/ 67 / Video Công Giáo
LỄ TRO - Tác giả JORATHE NẮNG TÍM
/ 136 / Video Công Giáo
MÙA CHAY - Tác giả JORATHE NẮNG TÍM
/ 86 / Video Công Giáo
Chỉ cần một cái
/ 349 / Video Công Giáo
Internet đối với giới trẻ hiện nay
/ 150 / Video Công Giáo
Lễ tân niên năm Canh Tý 2020
/ 107 / Bài Giảng Audio
Mùa gặt
/ 83 / Video Công Giáo