Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Thường Niên
/ 21 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 2c Mùa Thường Niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 2c Mùa Thường Niên TV.95: 1-2a, 2b-3,  7-8a, 9-10a & c

Lời dẫn và Đáp ca CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 19 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: https://www.youtube.com/watch?v=Snejj_gj6b8  

Trực Tuyến Lễ Truyền Chức Linh Mục 03.01.2019
/ 88 / Video Công Giáo

Trực Tuyến Lễ Truyền Chức Linh Mục 03.01.2019

Trực Tuyến Thánh Lễ - Truyền Chức Linh Mục Tại Gp Ban Mê Thuột 03.01.2019  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
/ 141 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video 1. Ngày 01.01.2019 lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=-gT2iDUkrBQ&t=15s 2. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh: https://www.youtube.com/watch?v=-gT2iDUkrBQ&t=15  

Lời dẫn - Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất
/ 120 / Video Công Giáo

Lời dẫn - Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất

Lời dẫn - Đáp ca bằng video Lễ Thánh Gia Thất    

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 4 C
/ 124 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 4 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 4 C https://www.youtube.com/watch?v=aNkrc-WL5Fs

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 3 C
/ 131 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 3 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 3 C https://www.youtube.com/watch?v=Z7__aHHobJo

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ
/ 90 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ

Trực tuyến Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 08.12.2018    

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 2 C
/ 138 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 2 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 2 C https://www.youtube.com/watch?v=s06OsdTopJg  

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 1 C
/ 149 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Vọng 1 C

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Vọng 1 C https://www.youtube.com/watch?v=YSap4rV9mVQ  

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi
/ 84 / Video Công Giáo

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi  

Thánh lễ bế mạc Năm thánh CTTĐVN tại BMT
/ 247 / Video Công Giáo

Thánh lễ bế mạc Năm thánh CTTĐVN tại BMT

Thánh lễ bế mạc Năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột    

Lời dẫn và Đáp ca CN Lễ Kitô Vua
/ 157 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN Lễ Kitô Vua

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN Lễ Kito Vua https://www.youtube.com/watch?v=XmZ2_wHwsPY  

Thánh lễ kết thúc Năm thánh CTTĐVN tại TTHH Thác Mơ
/ 212 / Video Công Giáo

Thánh lễ kết thúc Năm thánh CTTĐVN tại TTHH Thác Mơ

Thánh lễ kết thúc Năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ    

Lời dẫn và Đáp ca CN 33 B Thường niên
/ 182 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN 33 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 33 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=JIgO8FxgEbg  

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa
/ 82 / Video Công Giáo

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa

Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Tân Hòa, giáo xứ Tân Lợi  

Lời dẫn và Đáp ca CN 32 B Thường niên
/ 187 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca CN 32 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 32 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=haTLUVdj9nk

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 31 B Thường niên
/ 190 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 31 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 31 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=ZaPQtktTaDc  

Thánh lễ khai mạc Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam 2018
/ 95 / Video Công Giáo

Thánh lễ khai mạc Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam 2018

Thánh lễ khai mạc Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam 2018  

10 năm tái lập Caritas Việt Nam
/ 77 / Video Công Giáo

10 năm tái lập Caritas Việt Nam

10 năm tái lập Caritas Việt Nam    

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 30 B Thường niên
/ 174 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 30 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 30 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=AxlV6I85WgQ  

Caritas Việt Nam: Muối cho đời - Ánh sáng cho trần gian
/ 123 / Video Công Giáo

Caritas Việt Nam: Muối cho đời - Ánh sáng cho trần gian

Caritas Việt Nam: Muối cho đời - Ánh sáng cho trần gian    

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 29 B Thường niên
/ 195 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 29 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 29 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=8flsWY2Zl6c