Phó tế T11-2022a
/ 154 / Album Ảnh

Phó tế T11-2022a

https://flic.kr/s/aHBqjAeSf5

Tĩnh tâm Linh mục 2022
/ 131 / Album Ảnh
Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Vinh Sơn
/ 258 / Video Công Giáo
Hội Ngộ Truyền thông 2022
/ 119 / Album Ảnh
Trực tuyến LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN
/ 249 / Video Công Giáo

Trực tuyến LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN TRƯƠNG TRỌNG TÀI

Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời -2022
/ 401 / Video Công Giáo
Truyền chức Linh Mục 2022-t6
/ 478 / Album Ảnh
TTHH Đức Mẹ Thác Mơ
/ 687 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 343 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 14-15)

Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -C
/ 346 / Video Công Giáo

Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -C

Vào lúc 9g00 ngày 24.4.2022, Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.

THÁNH LỄ THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 303 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với Phê-rô: “Chúa đó!” (Ga 21, 1.7)

THÁNH LỄ THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 305 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24, 41-42)

THÁNH LỄ THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 275 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 30-32)

THÁNH LỄ THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 254 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

Bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. (Ga 20, 14)

THÁNH LỄ THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 285 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28, 10)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C
/ 341 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

“Người phải sống lại từ cõi chết”. (Ga 20, 1-9)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
/ 388 / Video Công Giáo

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
/ 340 / Video Công Giáo

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” (Lc 24, 1-12)

Thánh lễ Tiệc Ly
/ 324 / Video Công Giáo

Thánh lễ Tiệc Ly

“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14)

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN THÁNH
/ 299 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. (Mt 26,14-16)

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN THÁNH
/ 464 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN THÁNH

“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13, 21)

Lễ Dầu 2022
/ 388 / Album Ảnh
THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN THÁNH
/ 296 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN THÁNH

Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực nức mùi thơm. (Ga 12, 3)