Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục - Đức Cha Vinh Sơn
/ 318 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục - Đức Cha Vinh Sơn

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục - Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản    

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 25 B Thường niên
/ 25 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 25 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 25 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=-kWhlwTyspw&t=16s  

Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018
/ 230 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018

Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018   Theo thông lệ đạo đức và lòng yêu mến Mẹ, cứ đến ngày 13 hàng tháng các tín hữu vùng Đồng Xoài – Phước Long lại quy tụ về bên Mẹ Thác Mơ cùng dâng thánh lễ

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 24 B Thường niên
/ 65 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 24 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 24 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=Dg2mvWBgR1U  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 22 B Thường niên
/ 128 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 22 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 22 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=MGZl_Xp9mAs  

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT ĐỒNG XOÀI)
/ 67 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT ĐỒNG XOÀI)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     VIII. GIÁO HẠT ĐỒNG XOÀI          

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT GIA NGHĨA)
/ 24 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT GIA NGHĨA)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     VI. GIÁO HẠT GIA NGHĨA      

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT MẪU TÂM)
/ 59 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT MẪU TÂM)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     IV. GIÁO HẠT MẪU TÂM            

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT BUÔN HÔ)
/ 62 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT BUÔN HÔ)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP   II. GIÁO HẠT BUÔN HÔ      

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 21 B Thường niên
/ 73 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 21 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 21 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=ZtXYKxMiYKI    

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT CHÍNH TÒA)
/ 60 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT CHÍNH TÒA)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     I. GIÁO HẠT CHÍNH TÒA      

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT GIANG SƠN)
/ 60 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT GIANG SƠN)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     III. GIÁO HẠT GIANG SƠN            

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT ĐAK MIL)
/ 85 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT ĐAK MIL)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     V. GIÁO HẠT ĐAK MIL              

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT PHƯỚC LONG)
/ 76 / Album Ảnh

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ BMT (GIÁO HẠT PHƯỚC LONG)

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT https://flic.kr/s/aHskCKzXRP     VII. GIÁO HẠT PHƯỚC LONG    

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 20 Thường niên
/ 89 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 20 Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 20 Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=Yu0GRaCMSQc  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 19 Thường niên
/ 163 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 19 Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 19 Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=G-_5nDojeSM  

Truyền chức Linh mục 2018
/ 31 / Album Ảnh

Truyền chức Linh mục 2018

Truyền chức Linh mục 2018 https://flic.kr/s/aHskB89e3C

Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 24 / Album Ảnh

Khai mạc Kim Khánh Giáo phận

Khai mạc Kim Khánh Giáo phận https://flic.kr/s/aHskXL9b56

Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 27 / Album Ảnh

Bế mạc Kim khánh Giáo phận

Bế mạc Kim khánh Giáo phận https://flic.kr/s/aHskAcugWM

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 18 B Thường niên
/ 451 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 18 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 18 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=eb-2KT6GE4I  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 17 B Thường niên
/ 167 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 17 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 17 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=0lZhLxodVNo  

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 16 B Thường niên
/ 294 / Video Công Giáo

Lời dẫn và Đáp ca Chúa Nhật 16 B Thường niên

Lời dẫn và Đáp ca bằng Video Chúa Nhật 16 B Thường niên https://www.youtube.com/watch?v=t6y0hE5ec8c  

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT
/ 388 / Video Công Giáo

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Mừng Kim Khánh Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn – Mừng Kim Khánh Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột được thành lập ngay sau khi thành lập Giáo phận năm 1967. Ngày 25/03/1968, Đức Cha