Bài giảng lễ Mùng một tết Tân Sửu 2021
/ 263 / Video Công Giáo
Thánh lễ Làm phép nhà thờ Tân Hòa
/ 155 / Video Công Giáo
Thánh lễ Làm phép nhà thờ Kim Ngọc
/ 121 / Video Công Giáo
NGÀY GẶP GỠ ANH CHỊ EM DI DÂN -2020
/ 170 / Video Công Giáo
Truyền chức Phó tế 2020
/ 237 / Album Ảnh
Lễ phong chức phó tế ngày 13/11/2020
/ 485 / Bài Giảng Audio

Lễ phong chức phó tế ngày 13/11/2020

“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội chính anh em là chứng nhân về những điều này” (24, 47-48).
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3053 / Album Ảnh
Lễ các Đẳng 2020 tại nghĩa trang
/ 279 / Bài Giảng Audio

Lễ các Đẳng 2020 tại nghĩa trang

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ MINH HƯNG
/ 318 / Video Công Giáo
GX Buôn Hô: 60 năm thành lập
/ 228 / Video Công Giáo
Hướng dẫn mục vụ cho người xa quê
/ 147 / Video Công Giáo
An táng Cha Gioan Nguyễn Sơn
/ 242 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ ĐẶT ĐÁ NT MÂN CÔI
/ 267 / Video Công Giáo
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020
/ 274 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020
/ 626 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020
/ 347 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020
/ 271 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020
/ 303 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020
/ 293 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020
/ 319 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020
/ 246 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020
/ 411 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng