Giải đáp phụng vụ: Nhà chầu Thánh Thể bên trong một nhà thờ.
/ 61 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Nhà chầu Thánh Thể bên trong một nhà thờ.

Giải đáp phụng vụ: Nhà chầu Thánh Thể bên trong một nhà thờ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum

GĐPV : Linh mục có thể rời bàn thờ để chúc bình an không?
/ 66 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Linh mục có thể rời bàn thờ để chúc bình an không?

Giải đáp phụng vụ: Linh mục có thể rời bàn thờ để chúc bình an không? Nguyễn Trọng Đa

Chầu Thánh Thể : Lịch sử, ý nghĩa và một số quy định phụng vụ
/ 81 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Chầu Thánh Thể : Lịch sử, ý nghĩa và một số quy định phụng vụ

Chầu Thánh Thể : Lịch sử, ý nghĩa và một số quy định phụng vụ Lm. Giuse Vũ Thái Hòa   * Ký hiệu các tài liệu : - GL : Bộ Giáo Luật 1983 - PV : Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Vaticanô II, 1963) - QCTQ : Quy Chế Tổng Quát Sách lễ Rôma

GĐPV : Lễ trọng Đức Mẹ trong Mùa Vọng. Nói thêm về Nến Phục sinh
/ 58 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Lễ trọng Đức Mẹ trong Mùa Vọng. Nói thêm về Nến Phục sinh

Giải đáp phụng vụ: Lễ trọng Đức Mẹ trong Mùa Vọng. Nói thêm về Nến Phục sinh

Giải đáp phụng vụ: Thể thức linh mục cử hành Thánh lễ một mình
/ 79 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Thể thức linh mục cử hành Thánh lễ một mình

Giải đáp phụng vụ: Thể thức linh mục cử hành Thánh lễ một mình Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi:

GĐPV : Hướng của Thánh giá trong Thánh lễ
/ 73 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Hướng của Thánh giá trong Thánh lễ

Giải đáp phụng vụ: Hướng của Thánh giá trong Thánh lễ Nguyễn Trọng Đa

10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng
/ 95 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng

10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng Hầu hết trong chúng ta có một sự hiểu biết trực quan về Mùa Vọng dựa trên kinh nghiệm, nhưng những văn kiện chính thức của Giáo Hội thực sự nói gì về Mùa Vọng? Dưới đây là một số câu hỏi cơ bản và những hồi đáp

LỄ CHÚA GIÁNG SINH: LỊCH SỬ - THẦN HỌC - PHỤNG VỤ
/ 154 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

LỄ CHÚA GIÁNG SINH: LỊCH SỬ - THẦN HỌC - PHỤNG VỤ

LỄ CHÚA GIÁNG SINH: LỊCH SỬ - THẦN HỌC - PHỤNG VỤ Chúa Giêsu ra đời vào ngày nào? Không ai biết đích xác. Thế thì dựa vào đâu để cử hành lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 dương lịch? Ngoài ra, một chi tiết khác cũng đáng được lưu ý là lễ

GĐPV: Phép ẩn dụ Dewfall có nghĩa gì trong Kinh nguyện Thánh Thể II?
/ 99 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV: Phép ẩn dụ Dewfall có nghĩa gì trong Kinh nguyện Thánh Thể II?

GĐPV: Phép ẩn dụ Dewfall có nghĩa gì trong Kinh nguyện Thánh Thể II? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina

Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường.
/ 142 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường.

Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường. Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí

Giải đáp phụng vụ: Phó tế có thể cho rước lễ bằng cách chấm bánh không?
/ 108 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Phó tế có thể cho rước lễ bằng cách chấm bánh không?

Giải đáp phụng vụ: Phó tế có thể cho rước lễ bằng cách chấm bánh không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina

GĐPV : Buộc trưng Thánh giá Chúa Chịu Nạn không? Nói thêm về Giếng Rửa tội.
/ 110 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Buộc trưng Thánh giá Chúa Chịu Nạn không? Nói thêm về Giếng Rửa tội.

Giải đáp phụng vụ: Buộc trưng Thánh giá Chúa Chịu Nạn không? Nói thêm về Giếng Rửa tội.

GĐPV : Vị trí của Nến Phục Sinh và giếng Rửa tội.
/ 132 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Vị trí của Nến Phục Sinh và giếng Rửa tội.

Giải đáp phụng vụ: Vị trí của Nến Phục Sinh và giếng Rửa tội. Nguyễn Trọng Đa

GĐPV: Vị trí của Nhà tạm. Nói thêm về Nhà tạm có cửa đôi
/ 132 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV: Vị trí của Nhà tạm. Nói thêm về Nhà tạm có cửa đôi

Giải đáp phụng vụ: Vị trí của Nhà tạm. Nói thêm về Nhà tạm có cửa đôi

GĐPV : Có cần rung chuông khi Truyền phép không?
/ 160 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Có cần rung chuông khi Truyền phép không?

Giải đáp phụng vụ: Có cần rung chuông khi Truyền phép không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Việc

GĐPV : Khi giáo dân đọc kinh Nhật Tụng thì sao?
/ 127 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Khi giáo dân đọc kinh Nhật Tụng thì sao?

Giải đáp phụng vụ: Khi giáo dân đọc kinh Nhật Tụng thì sao?  

LỜI MỞ ĐẦU – QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA BẢN DỊCH MỚI
/ 148 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

LỜI MỞ ĐẦU – QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA BẢN DỊCH MỚI

LỜI MỞ ĐẦU – QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA BẢN DỊCH MỚI QUY CHẾ TỔNG QUÁT  SÁCH LỄ RÔMA 

Giải đáp phụng vụ: Còn ân xá trên vật phẩm đã bán không?
/ 124 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Còn ân xá trên vật phẩm đã bán không?

Giải đáp phụng vụ: Còn ân xá trên vật phẩm đã bán không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Đọc "Sổ tay

Giải đáp phụng vụ: Nhà nguyện tân trang cần được làm phép lại không?
/ 141 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Nhà nguyện tân trang cần được làm phép lại không?

Giải đáp phụng vụ: Nhà nguyện tân trang cần được làm phép lại không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina

Giải đáp phụng vụ: Tội cố tình làm sai lệch luật phụng vụ.
/ 151 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Tội cố tình làm sai lệch luật phụng vụ.

Giải đáp phụng vụ: Tội cố tình làm sai lệch luật phụng vụ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ

GĐPV : Làm sao khi có tình trạng khẩn cấp y tế trong Thánh lễ?
/ 178 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Làm sao khi có tình trạng khẩn cấp y tế trong Thánh lễ?

Giải đáp phụng vụ : Làm sao khi có tình trạng khẩn cấp y tế trong Thánh lễ?

Vì sao Đức Mẹ có nhiều tên như vậy?
/ 173 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Vì sao Đức Mẹ có nhiều tên như vậy?

Vì sao Đức Mẹ có nhiều tên như vậy?

GĐPV : Cần bao nhiêu nến khi chầu Thánh Thể?
/ 181 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Cần bao nhiêu nến khi chầu Thánh Thể?

Giải đáp phụng vụ: Cần bao nhiêu nến khi chầu Thánh Thể? Nguyễn Trọng