Rước lễ thiêng liêng: tính thần học
/ 82 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh Số 154/20
/ 122 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ  – NĂM 2020
/ 79 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
NHỮNG LƯU Ý VỀ TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ
/ 414 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TT - 2020
/ 58 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TT - 2020
/ 49 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Phép lành ĐTC ngày 27/3 hết sức đặc biệt
/ 386 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Sắc lệnh của Tòa Ân giải, 20.03.2020
/ 33 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Lưu ý của Tòa Ân giải về Bí tích Hòa giải
/ 38 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19
/ 111 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
XÔNG HƯƠNG TRONG THÁNH LỄ
/ 42 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Chay tịnh theo nền tảng Kinh Thánh
/ 50 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
GĐPV : Được chưng hoa trước Nhà tạm trong Mùa Chay không?
/ 89 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
LƯU Ý KHI CỬ HÀNH GIẢI TỘI TẬP THỂ
/ 498 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Bản xét mình xưng tội cho giới trẻ
/ 92 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Nguồn gốc các chặng Đàng Thánh Giá
/ 229 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
XÉT MÌNH VỚI LUÂN LÝ TÂN ƯỚC
/ 138 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Lịch sử Mùa Chay Thánh
/ 44 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
10 điều cần nhớ trong Mùa Chay
/ 117 / Kiến Thức Về Phụng Vụ
Lý do ăn chay theo truyền thống Kitô giáo
/ 104 / Kiến Thức Về Phụng Vụ