CHTT: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến
/ 23 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

CHTT: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 34 -Yếu tố tưởng niệm
/ 30 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 34 -Yếu tố tưởng niệm

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Bài 33: Tường thuật thiết lập bí tích Thánh Thể
/ 48 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Bài 33: Tường thuật thiết lập bí tích Thánh Thể

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

CHTT Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần
/ 45 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

CHTT Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 31 -Thánh! Thánh! Thánh!
/ 44 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 31 -Thánh! Thánh! Thánh!

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng
/ 48 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Bài 29 - Dẫn nhập vào Kinh nguyện Thánh Thể
/ 61 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Bài 29 - Dẫn nhập vào Kinh nguyện Thánh Thể

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Bài 28 -Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể
/ 50 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Bài 28 -Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 27 -Kinh nguyện Thánh Thể
/ 81 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 27 -Kinh nguyện Thánh Thể

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
/ 101 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 25 -Trước lời nguyện tiến lễ
/ 84 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 25 -Trước lời nguyện tiến lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
/ 122 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay
/ 78 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương
/ 82 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 22 -Hòa nước với rượu
/ 69 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 22 -Hòa nước với rượu

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Dâng lễ vật
/ 71 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Dâng lễ vật

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Thừa Tác Viên Ngoại Thường
/ 468 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Thừa Tác Viên Ngoại Thường

Thừa Tác Viên ngoại thường là một đặc ân Hội Thánh ban để tín hữu phục vụ dân Chúa như chính Thiên Chúa đến thế gian để phục vụ chớ không phải để được phục vụ.

Cử hành Thánh Thể: Bài 20 - Bài ca tiến lễ
/ 144 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 20 - Bài ca tiến lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 19 - Chuẩn bị bàn thờ
/ 141 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 19 - Chuẩn bị bàn thờ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 - Lời nguyện tín hữu
/ 156 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 - Lời nguyện tín hữu

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 -Tuyên xưng đức tin
/ 145 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 -Tuyên xưng đức tin

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 - Bài giảng lễ
/ 123 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 - Bài giảng lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 - Công bố Tin mừng
/ 128 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 - Công bố Tin mừng

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.