Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật?
/ 52 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật?

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật? Nguyễn Trọn Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương

Giải đáp phụng vụ: Chỉ được dùng các bản văn Kinh Thánh trong Thánh lễ.
/ 53 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Chỉ được dùng các bản văn Kinh Thánh trong Thánh lễ.

Giải đáp phụng vụ: Chỉ được dùng các bản văn Kinh Thánh trong Thánh lễ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương

Giải đáp phụng vụ: Linh mục giữ vai trò nào trong việc đọc bài Thương Khó?Nói thêm về việc bàn giao một Thánh lễ.
/ 46 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Linh mục giữ vai trò nào trong việc đọc bài Thương Khó?Nói thêm về việc bàn giao một Thánh lễ.

Giải đáp phụng vụ: Linh mục giữ vai trò nào trong việc đọc bài Thương Khó?Nói thêm về việc bàn giao một Thánh lễ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ

Giải đáp phụng vụ: Có đặc quyền phụng vụ không? Nói thêm về tư thế đúng khi đọc Ca Tiếp Liên.
/ 35 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Có đặc quyền phụng vụ không? Nói thêm về tư thế đúng khi đọc Ca Tiếp Liên.

Giải đáp phụng vụ: Có đặc quyền phụng vụ không? Nói thêm về tư thế đúng khi đọc Ca Tiếp Liên. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ,...
/ 59 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ,...

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ, Đặt tay và Rảy nước phép 1- Theo giáo luật (điều 767, 1), việc giảng lễ chỉ dành riêng cho tư tế hoặc phó tế. Vậy, một linh mục có được phép đưa những người làm chứng lên chia sẻ trong phần bài

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
/ 47 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh Bản văn phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh *** Kính thưa quý cha và anh chị em,

Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không?
/ 65 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không?

Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

TẠI SAO PHẢI RƯỚC LỄ TRONG MÙA PHỤC SINH?
/ 63 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

TẠI SAO PHẢI RƯỚC LỄ TRONG MÙA PHỤC SINH?

TẠI SAO PHẢI RƯỚC LỄ TRONG MÙA PHỤC SINH? Điều 920 của bộ giáo luật hiện hành buộc các tín hữu phải rước lễ một năm ít là một lần, vào mùa Phục sinh. Tại sao có điều luật đó?  

Linh mục cầu nguyện cho chính mình
/ 66 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Linh mục cầu nguyện cho chính mình

Linh mục cầu nguyện cho chính mình Vũ Văn An   Tại Hoa Kỳ, vào dịp này trong năm, thường có các buổi phong chức cho các tân linh mục. Và do đó, là dịp nhiều linh mục mừng kỷ niệm ngày mình được phong chức, một ơn phúc thật vĩ đại và là

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức chúc bình an là một tùy chọn, chứ không bắt buộc.
/ 55 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức chúc bình an là một tùy chọn, chứ không bắt buộc.

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức chúc bình an là một tùy chọn, chứ không bắt buộc. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không?
/ 78 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không?

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không? Nguyễn Trọn Đa     Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên.
/ 67 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên.

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ
/ 97 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ  I- Nền tảng để nhìn lại Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ của Hội Thánh nói chung và thánh nhạc nói

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào?
/ 71 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào?

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ

Lựa Chọn Kinh Nguyện Thánh Thể Nào Để Cử Hành?
/ 76 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Lựa Chọn Kinh Nguyện Thánh Thể Nào Để Cử Hành?

Lựa Chọn Kinh Nguyện Thánh Thể Nào Để Cử Hành? Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS   Lựa Chọn Kinh Nguyện Thánh Thể Nào Để Cử Hành? Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Sách lễ Rôma hiện nay có tới 13 Kinh nguyện Thánh Thể (=KNTT). Đó là: 1] Kinh

Giải đáp phụng vụ: Khi linh mục đọc sai lời truyền phép, thì sao?
/ 113 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Khi linh mục đọc sai lời truyền phép, thì sao?

Giải đáp phụng vụ: Khi linh mục đọc sai lời truyền phép, thì sao? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ),

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên: Vị Trí - Ý Nghĩa Tổng Quát
/ 101 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên: Vị Trí - Ý Nghĩa Tổng Quát

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Vị Trí - Ý Nghĩa Tổng Quát Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS   “Hãy Nâng Tâm Hồn Lên” Vị Trí - Ý Nghĩa Tổng Quát Ngày 08/11/2017, trong bài giảng thứ Tư hàng tuần ở quảng trường thánh Phêrô (Vatican),Đức Giáo Hoàng

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019
/ 76 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này. Bài suy niệm của

Giải đáp phụng vụ: Ca xướng viên có thể khởi tấu trong Tam Nhật Thánh không?
/ 97 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Ca xướng viên có thể khởi tấu trong Tam Nhật Thánh không?

Giải đáp phụng vụ: Ca xướng viên có thể khởi tấu trong Tam Nhật Thánh không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ

10 điều bạn cần biết về Thứ Năm Tuần Thánh
/ 142 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

10 điều bạn cần biết về Thứ Năm Tuần Thánh

10 điều bạn cần biết về Thứ Năm Tuần Thánh Lm. Nguyễn Ngọc Dũng và Trần Bá Nguyệt  

Xem Lại Các Hành Động Đang Khi Hát Kinh Vinh Danh Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
/ 213 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Xem Lại Các Hành Động Đang Khi Hát Kinh Vinh Danh Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Xem Lại Các Hành Động Đang Khi Hát Kinh Vinh Danh Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Lm Giuse Phạm Đình Ái, SSS   LTS: Vietcatholic nhận được một số bài nghiên cứu về Phụng Vụ của LM. Giuse Phạm Đình Ái, SSS. Ngài là thành viên của Ủy

Ai phát minh ra việc Đi đàng Thánh Giá?
/ 107 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Ai phát minh ra việc Đi đàng Thánh Giá?

Ai phát minh ra việc Đi đàng Thánh Giá? Đặng Tự Do   Đi đàng Thánh Giá là một cử hành Phụng Vụ không thể thiếu được trong

Giải đáp phụng vụ: Người tự kỷ được rước lễ không?
/ 94 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Người tự kỷ được rước lễ không?

Giải đáp phụng vụ: Người tự kỷ được rước lễ không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ),