LỜI MỞ ĐẦU – QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA BẢN DỊCH MỚI
/ 30 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

LỜI MỞ ĐẦU – QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA BẢN DỊCH MỚI

LỜI MỞ ĐẦU – QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA BẢN DỊCH MỚI QUY CHẾ TỔNG QUÁT  SÁCH LỄ RÔMA 

Giải đáp phụng vụ: Còn ân xá trên vật phẩm đã bán không?
/ 28 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Còn ân xá trên vật phẩm đã bán không?

Giải đáp phụng vụ: Còn ân xá trên vật phẩm đã bán không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Đọc "Sổ tay

Giải đáp phụng vụ: Nhà nguyện tân trang cần được làm phép lại không?
/ 57 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Nhà nguyện tân trang cần được làm phép lại không?

Giải đáp phụng vụ: Nhà nguyện tân trang cần được làm phép lại không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina

Giải đáp phụng vụ: Tội cố tình làm sai lệch luật phụng vụ.
/ 65 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Tội cố tình làm sai lệch luật phụng vụ.

Giải đáp phụng vụ: Tội cố tình làm sai lệch luật phụng vụ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ

GĐPV : Làm sao khi có tình trạng khẩn cấp y tế trong Thánh lễ?
/ 94 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Làm sao khi có tình trạng khẩn cấp y tế trong Thánh lễ?

Giải đáp phụng vụ : Làm sao khi có tình trạng khẩn cấp y tế trong Thánh lễ?

Vì sao Đức Mẹ có nhiều tên như vậy?
/ 70 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Vì sao Đức Mẹ có nhiều tên như vậy?

Vì sao Đức Mẹ có nhiều tên như vậy?

GĐPV : Cần bao nhiêu nến khi chầu Thánh Thể?
/ 87 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

GĐPV : Cần bao nhiêu nến khi chầu Thánh Thể?

Giải đáp phụng vụ: Cần bao nhiêu nến khi chầu Thánh Thể? Nguyễn Trọng

Giải đáp phụng vụ: Ai mang sách Tin Mừng? Nói thêm về việc ai đọc bài Thương Khó.
/ 81 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Ai mang sách Tin Mừng? Nói thêm về việc ai đọc bài Thương Khó.

Giải đáp phụng vụ: Ai mang sách Tin Mừng? Nói thêm về việc ai đọc bài Thương Khó. Nguyễn Trọn Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học

Giải đáp phụng vụ: Trả lời một số thắc mắc phụng vụ
/ 108 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Trả lời một số thắc mắc phụng vụ

Giải đáp phụng vụ: Trả lời một số thắc mắc phụng vụ Nguyễn Trọn Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Liên quan đến

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật?
/ 129 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật?

Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ Hôn Phối được cử hành thế nào vào ngày Chúa nhật? Nguyễn Trọn Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương

Giải đáp phụng vụ: Chỉ được dùng các bản văn Kinh Thánh trong Thánh lễ.
/ 113 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Chỉ được dùng các bản văn Kinh Thánh trong Thánh lễ.

Giải đáp phụng vụ: Chỉ được dùng các bản văn Kinh Thánh trong Thánh lễ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương

Giải đáp phụng vụ: Linh mục giữ vai trò nào trong việc đọc bài Thương Khó?Nói thêm về việc bàn giao một Thánh lễ.
/ 105 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Linh mục giữ vai trò nào trong việc đọc bài Thương Khó?Nói thêm về việc bàn giao một Thánh lễ.

Giải đáp phụng vụ: Linh mục giữ vai trò nào trong việc đọc bài Thương Khó?Nói thêm về việc bàn giao một Thánh lễ. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ

Giải đáp phụng vụ: Có đặc quyền phụng vụ không? Nói thêm về tư thế đúng khi đọc Ca Tiếp Liên.
/ 91 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Có đặc quyền phụng vụ không? Nói thêm về tư thế đúng khi đọc Ca Tiếp Liên.

Giải đáp phụng vụ: Có đặc quyền phụng vụ không? Nói thêm về tư thế đúng khi đọc Ca Tiếp Liên. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ,...
/ 111 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ,...

Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ, Đặt tay và Rảy nước phép 1- Theo giáo luật (điều 767, 1), việc giảng lễ chỉ dành riêng cho tư tế hoặc phó tế. Vậy, một linh mục có được phép đưa những người làm chứng lên chia sẻ trong phần bài

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
/ 86 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh Bản văn phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh *** Kính thưa quý cha và anh chị em,

Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không?
/ 121 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không?

Giải đáp phụng vụ: Đang lễ, linh mục chủ tế bàn giao Thánh Lễ cho một vị khác được không? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

TẠI SAO PHẢI RƯỚC LỄ TRONG MÙA PHỤC SINH?
/ 124 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

TẠI SAO PHẢI RƯỚC LỄ TRONG MÙA PHỤC SINH?

TẠI SAO PHẢI RƯỚC LỄ TRONG MÙA PHỤC SINH? Điều 920 của bộ giáo luật hiện hành buộc các tín hữu phải rước lễ một năm ít là một lần, vào mùa Phục sinh. Tại sao có điều luật đó?  

Linh mục cầu nguyện cho chính mình
/ 125 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Linh mục cầu nguyện cho chính mình

Linh mục cầu nguyện cho chính mình Vũ Văn An   Tại Hoa Kỳ, vào dịp này trong năm, thường có các buổi phong chức cho các tân linh mục. Và do đó, là dịp nhiều linh mục mừng kỷ niệm ngày mình được phong chức, một ơn phúc thật vĩ đại và là

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức chúc bình an là một tùy chọn, chứ không bắt buộc.
/ 102 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức chúc bình an là một tùy chọn, chứ không bắt buộc.

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức chúc bình an là một tùy chọn, chứ không bắt buộc. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không?
/ 122 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không?

Giải đáp phụng vụ: Các phó tế có thể rửa tội trong hình thức ngoại thường không? Nguyễn Trọn Đa     Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên.
/ 108 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên.

Giải đáp phụng vụ: Tư thế đúng khi nghe Ca Tiếp Liên. Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ
/ 129 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ  I- Nền tảng để nhìn lại Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ của Hội Thánh nói chung và thánh nhạc nói

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào?
/ 117 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào?

Giải đáp phụng vụ: Việc chuyển ngày lễ Nhớ buộc vào ngày khác là như thế nào? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ