Cử hành Thánh Thể: Bài 18 - Lời nguyện tín hữu
/ 28 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 - Lời nguyện tín hữu

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 -Tuyên xưng đức tin
/ 37 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 -Tuyên xưng đức tin

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 - Bài giảng lễ
/ 32 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 - Bài giảng lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 - Công bố Tin mừng
/ 53 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 - Công bố Tin mừng

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 14 -Tung hô Tin Mừng
/ 63 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 14 -Tung hô Tin Mừng

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 13 - Thánh vịnh đáp ca
/ 57 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 13 - Thánh vịnh đáp ca

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 12 - Bài Đọc I và II
/ 74 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 12 - Bài Đọc I và II

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 11 - Lời nguyện nhập lễ
/ 61 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 11 - Lời nguyện nhập lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 10 - Kinh vinh danh
/ 69 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 10 - Kinh vinh danh

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Giải đáp phụng vụ lễ Giáng sinh năm nay (2023)
/ 172 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ lễ Giáng sinh năm nay (2023)

Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu giải đáp của cha Giuse Phạm Đình Ái, SSS, về phụng vụ lễ Giáng Sinh nay:

Cử hành Thánh Thể: Bài 9 - Kinh thương xót
/ 56 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 9 - Kinh thương xót

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 8 - Hành động thống hối
/ 85 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 8 - Hành động thống hối

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 7 -Lời chào, dẫn nhập lễ
/ 132 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 7 -Lời chào, dẫn nhập lễ

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 6 - Dấu thánh giá
/ 120 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 6 - Dấu thánh giá

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 5 - Cúi chào - hôn kính
/ 131 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 5 - Cúi chào - hôn kính

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 4 - Ca nhập lễ
/ 117 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 4 - Ca nhập lễ

Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình
/ 202 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình

Chủ đề: “CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI VÀ CHO CHIẾN TRANH SỚM CHẤM DỨT”

Cử hành Thánh Thể: Bài 3 - Cuộc rước nhập lễ
/ 124 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 3 - Cuộc rước nhập lễ

Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 2 - Quy tụ
/ 89 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 2 - Quy tụ

Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Cử hành Thánh Thể: Bài 1 - Cấu trúc thánh lễ
/ 142 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 1 - Cấu trúc thánh lễ

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ.

Hiến chế Phụng Vụ Thánh sau 60 năm
/ 163 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Hiến chế Phụng Vụ Thánh sau 60 năm

Tính đến hôm nay, Hiến chế Phụng Vụ Thánh vừa tròn 60 tuổi và tầm quan trọng của Hiến Chế này vẫn gia tăng một cách rõ rệt.

Lời nguyện tín hữu cầu nguyện cho THĐ
/ 196 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu cầu nguyện cho THĐ

Lời Nguyện Tín Hữu vào các Chúa Nhật XXV và XXVI Thường Niên - năm A, cũng như trong các Thánh lễ hay giờ Kinh chiều ngày trong tuần, trước khi khai mạc Thượng Hội Đồng.

Hỏi đáp phụng vụ - Đêm Vọng Phục Sinh
/ 385 / Kiến Thức Về Phụng Vụ

Hỏi đáp phụng vụ - Đêm Vọng Phục Sinh

Chương trình Tọa đàm chuyên đề "Hỏi đáp phụng vụ" do Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám mục Việt Nam và Truyền thông Giáo xứ Đaminh Ba Chuông thực hiện.