Ngày Cầu Nguyện cho việc Bảo Tồn Thiên Nhiên
/ 1831 / Ban Công lý - Hoà Bình

Ngày Cầu Nguyện cho việc Bảo Tồn Thiên Nhiên

ĐTC quyết định thiết lập trong Giáo Hội Công Giáo Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, kể từ năm nay và được cử hành lần đầu tiên vào ngày 1-9-2015

Quảng Bá Và Thực Hành Học Thuyết Xã Hội
/ 400 / Ban Công lý - Hoà Bình

Quảng Bá Và Thực Hành Học Thuyết Xã Hội

Những lời dẫn nhập vào thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho các tín hữu Do Thái có thể được xem là một đúc kết ngắn gọn của việc Truyền Thông của Thiên Chúa qua sự kiện Thiên-Chúa-Làm-Người (Incarnation).

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 11
/ 316 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 11

Học tập Thông điệp Laudato Si’ bài 11: Xoa dịu tiếng rên xiết của người nghèo

Sự đóng góp của Thông điệp Laudato si’
/ 627 / Ban Công lý - Hoà Bình

Sự đóng góp của Thông điệp Laudato si’

Sự đóng góp của Thông điệp Laudato si’ vào Giáo huấn xã hội của Hội thánh

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 10
/ 493 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 10

Để đưa Laudato si’ vào đời sống, trước hết đòi hỏi thành tâm thừa nhận rằng chúng ta đã có nhiều lỗi lầm khi thực sự nghiêm túc xét thấy “chúng ta sẽ để lại cho thế hệ tương lai, con cháu của chúng ta, một thế giới như thế nào?”

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 9
/ 389 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 9

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 9 - Phục Hồi và Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Của Tạo Thành

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 8
/ 288 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 8

Với mỗi bài viết mà chúng ta đọc được, tâm hồn của chúng ta hết lần này đến lần khác lại bị tấn công bởi cơn cám dỗ đầu tiên.

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 7
/ 302 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 7

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cung cấp năm (5) phương thức đối thoại chính yếu mà chúng ta có thể tiếp cận và hành động cụ thể trong việc bảo vệ môi sinh:

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 6
/ 450 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 6

“Những cách giải quyết đòi hỏi một lối đi trọn vẹn để chiến đấu với nghèo đói, trả lại phẩm giá cho những người bị loại ra khỏi xã hội và đồng thời phải chú tâm đến thiên nhiên.” (số 139).

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 5
/ 489 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 5

Cuộc khủng hoảng môi sinh đang xảy ra và gia tăng mạnh mẽ nhanh chóng bắt nguồn từ chính con người.

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 4
/ 465 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 4

Khoa học và tôn giáo có thể ngồi lại với nhau để đối thoại chân tình hầu tìm ra lợi ích cho cả hai về môi sinh.

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 3
/ 439 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 3

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 3 - Lắng Nghe Những Tiếng Rên Siết Của Thiên Nhiên

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 2
/ 24 / Ban Công lý - Hoà Bình

Học tập Thông điệp Laudato Si’: Bài 2

Chúng ta muốn trao lại cho các thế hệ tương lai, con em của chúng ta đang lớn lên, một trái đất như thế nào?

Chương trình học tập về Thông điệp Laudato si'
/ 440 / Ban Công lý - Hoà Bình

Chương trình học tập về Thông điệp Laudato si'

Chương trình này đem đến cho các tín hữu Công Giáo Việt Nam và những người khác sự nhận thức (học) chính đáng về Laudato si’ và việc hoạt động (tập) thiết thực về Thông điệp này.

THĐGM 2023: Câu hỏi thỉnh ý
/ 793 / Ban Công lý - Hoà Bình

THĐGM 2023: Câu hỏi thỉnh ý

Trước hết, chúng ta lữ hành cùng nhau như dân Chúa với nhau. Kế đến, chúng ta lữ hành cùng nhau như dân Chúa với toàn thể gia đình nhân loại.
Công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài
/ 430 / Ban Công lý - Hoà Bình

Công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài

“Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ: các công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài”.

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022
/ 551 / Ban Công lý - Hoà Bình

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022

Đối thoại liên thế hệ, Giáo dục và Việc làm: Những Công cụ để Xây dựng Hoà bình bền vững

Bảo vệ Môi trường
/ 561 / Ban Công lý - Hoà Bình

Bảo vệ Môi trường

Nơi các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây, người ta thường nhắc nhiều đến từ môi trường, ô nhiễm môi trường.
Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”
/ 548 / Ban Công lý - Hoà Bình

Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”

“Thời gian của Thụ tạo” là việc cử hành đại kết hàng năm, gồm cầu nguyện và hành động cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
/ 953 / Ban Công lý - Hoà Bình

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới, mọi người hãy hành động vì môi trường với tất cả lòng nhiệt thành và ý thức lương tâm đạo đức.
Các đề tài của Thông Điệp
/ 869 / Ban Công lý - Hoà Bình

Các đề tài của Thông Điệp "Laudato Si”

Laudato si - Kim chỉ nam cho một chương trình phát triển sự thân thiện giữa con người và môi trường.
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI - 05/06
/ 1333 / Ban Công lý - Hoà Bình
CÔNG CUỘC PHÚC ÂM  HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI
/ 1397 / Ban Công lý - Hoà Bình