CÔNG CUỘC PHÚC ÂM  HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI
/ 338 / Ban Công lý - Hoà Bình

CÔNG CUỘC PHÚC ÂM HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI

       CÔNG CUỘC PHÚC ÂM  HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI  

Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017
/ 535 / Ban Công lý - Hoà Bình

Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017

Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017 - Thành lập:  27/5/2011 - Bổn mạng: Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II (Kính ngày 22/10) - Số ủy viên: 14 ủy viên (08 linh mục - 02 tu sĩ - 03 giáo dân)

BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH
/ 474 / Ban Công lý - Hoà Bình

BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH

BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH   BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT ------+++------   1. Tên Ban Mục Vụ: Ban Công Lý và Hòa Bình