BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH
/ 147 / Ban Công lý - Hoà Bình

BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH

BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH   BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT ------+++------   1. Tên Ban Mục Vụ: Ban Công Lý và Hòa Bình