THĐGM 2023: Câu hỏi thỉnh ý
/ 162 / Ban Công lý - Hoà Bình

THĐGM 2023: Câu hỏi thỉnh ý

Trước hết, chúng ta lữ hành cùng nhau như dân Chúa với nhau. Kế đến, chúng ta lữ hành cùng nhau như dân Chúa với toàn thể gia đình nhân loại.
Công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài
/ 147 / Ban Công lý - Hoà Bình

Công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài

“Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ: các công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài”.

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022
/ 236 / Ban Công lý - Hoà Bình

Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình -2022

Đối thoại liên thế hệ, Giáo dục và Việc làm: Những Công cụ để Xây dựng Hoà bình bền vững

Bảo vệ Môi trường
/ 263 / Ban Công lý - Hoà Bình

Bảo vệ Môi trường

Nơi các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây, người ta thường nhắc nhiều đến từ môi trường, ô nhiễm môi trường.
Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”
/ 250 / Ban Công lý - Hoà Bình

Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”

“Thời gian của Thụ tạo” là việc cử hành đại kết hàng năm, gồm cầu nguyện và hành động cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
/ 630 / Ban Công lý - Hoà Bình

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới, mọi người hãy hành động vì môi trường với tất cả lòng nhiệt thành và ý thức lương tâm đạo đức.
Các đề tài của Thông Điệp
/ 576 / Ban Công lý - Hoà Bình

Các đề tài của Thông Điệp "Laudato Si”

Laudato si - Kim chỉ nam cho một chương trình phát triển sự thân thiện giữa con người và môi trường.
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI - 05/06
/ 1019 / Ban Công lý - Hoà Bình
CÔNG CUỘC PHÚC ÂM  HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI
/ 945 / Ban Công lý - Hoà Bình
Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017
/ 1092 / Ban Công lý - Hoà Bình
BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH
/ 1160 / Ban Công lý - Hoà Bình