Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”
/ 51 / Ban Công lý - Hoà Bình

Cử hành “Thời gian của Thụ tạo”

“Thời gian của Thụ tạo” là việc cử hành đại kết hàng năm, gồm cầu nguyện và hành động cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
/ 420 / Ban Công lý - Hoà Bình

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới, mọi người hãy hành động vì môi trường với tất cả lòng nhiệt thành và ý thức lương tâm đạo đức.
Các đề tài của Thông Điệp
/ 389 / Ban Công lý - Hoà Bình

Các đề tài của Thông Điệp "Laudato Si”

Laudato si - Kim chỉ nam cho một chương trình phát triển sự thân thiện giữa con người và môi trường.
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI - 05/06
/ 814 / Ban Công lý - Hoà Bình
CÔNG CUỘC PHÚC ÂM  HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI
/ 751 / Ban Công lý - Hoà Bình
Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017
/ 910 / Ban Công lý - Hoà Bình
BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH
/ 961 / Ban Công lý - Hoà Bình