SINH HOẠT GIÁO PHẬN NĂM 2019
/ 989 / Giới Thiệu

SINH HOẠT GIÁO PHẬN NĂM 2019

Giáo phận có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ và 75 giáo họ với 165 linh mục triều, (trong đó có 14 LM hưu dưỡng), và 56 LM dòng
THỐNG KÊ TỔNG QUÁT NĂM 2017
/ 1895 / Giới Thiệu

THỐNG KÊ TỔNG QUÁT NĂM 2017

GP có 8 giáo hạt, 106 giáo xứ và 72 giáo họ với 148 linh mục triều (trong đó có 11 LM hưu dưỡng), và 51 LM dòng (trong đó có 36 LM làm việc tại các Giáo xứ), phục vụ cho 440,942 tín hữu
LIÊN KẾT WEBSITE TRONG - NGOÀI GIÁO PHẬN
/ 28737 / Giới Thiệu
Giới thiệu website
/ 1599 / Giới Thiệu
Lược sử Giáo phận
/ 3820 / Giới Thiệu
Cơ sở của Giáo phận
/ 1506 / Giới Thiệu
Chủ chăn và Hội đồng Linh mục
/ 3433 / Giới Thiệu