Sinh hoạt Giáo phận -Năm 2021
/ 1225 / Giới Thiệu

Sinh hoạt Giáo phận -Năm 2021

Giáo phận Ban Mê Thuột có những sự kiện nổi bật được ghi nhận như sau:

Websites thuộc GP Ban Mê Thuột
/ 630 / Giới Thiệu

Websites thuộc GP Ban Mê Thuột

Giáo phận Ban Mê Thuột có những trang mạng xã hội chính thức nào?

ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai với CV-LBT
/ 3236 / Giới Thiệu

ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai với CV-LBT

Ngày 22-6-1967, ĐTC PHAOLÔ VI ban Sắc Chỉ “Qui Dei Benignitate” thiết lập GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT và bổ nhiệm Cha PHÊRÔ NGUYỄN HUY MAI làm Giám mục Tiên Khởi.
SINH HOẠT GIÁO PHẬN NĂM 2019
/ 1600 / Giới Thiệu

SINH HOẠT GIÁO PHẬN NĂM 2019

Giáo phận có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ và 75 giáo họ với 165 linh mục triều, (trong đó có 14 LM hưu dưỡng), và 56 LM dòng
THỐNG KÊ TỔNG QUÁT NĂM 2017
/ 2544 / Giới Thiệu

THỐNG KÊ TỔNG QUÁT NĂM 2017

GP có 8 giáo hạt, 106 giáo xứ và 72 giáo họ với 148 linh mục triều (trong đó có 11 LM hưu dưỡng), và 51 LM dòng (trong đó có 36 LM làm việc tại các Giáo xứ), phục vụ cho 440,942 tín hữu
LIÊN KẾT WEBSITE TRONG - NGOÀI GIÁO PHẬN
/ 128346 / Giới Thiệu
Giới thiệu website
/ 2037 / Giới Thiệu
Lược sử Giáo phận
/ 5546 / Giới Thiệu
Cơ sở của Giáo phận
/ 2037 / Giới Thiệu
Chủ chăn và Hội đồng Linh mục
/ 4681 / Giới Thiệu