LIÊN KẾT WEBSITE TRONG - NGOÀI GIÁO PHẬN
/ 10189 / Giới Thiệu

LIÊN KẾT WEBSITE TRONG - NGOÀI GIÁO PHẬN

Các Trang Công giáo    GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN   Giáo xứ Quảng Đà Giáo xứ Vinh Hương Giáo xứ Châu Sơn Giáo xứ Kim

Giới thiệu website
/ 802 / Giới Thiệu

Giới thiệu website

Tôn chỉ - Mục đích TÔN CHỈ: ĐƯA THÔNG ĐIỆP CỦA TIN MỪNG “ĂN SÂU VÀO NỀN VĂN HÓA MỚI” CỦA THỜI ĐẠI. MỤC ĐÍCH: 1. Dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng. 2. Phổ biến các tài liệu liên quan đến giáo lý và sinh hoạt của Giáo

Lược sử Giáo phận
/ 813 / Giới Thiệu

Lược sử Giáo phận

LƯỢC SỬ GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT Mừng Kim Khánh Giáo phận 22.6.1967 - 22.6.2017 I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ ĐIẠ LÝ Trở về thời xa xưa, vùng đất thuộc Giáo phận Banmêthuột ngày nay là nơi định cư của ba sắc tộc chính: Dân tộc Êđê ở vùng Đăklăk, dân tộc

Cơ sở của Giáo phận
/ 565 / Giới Thiệu

Cơ sở của Giáo phận

Nhà Thờ lớn Banmêthuột: 1958-1959 Nhà thờ cũ mà thầy Hiền và giáo dân cất dựng lên, tồn tại từ năm 1934 đến 1959. Năm 1954, vì có thêm một số bổn đạo từ Kontum di tản đến đây, Cha Romeuf nới thêm một căn 32m2 và thay thế mái tranh bằng mái tôn.

Chủ chăn và Hội đồng Linh mục
/ 1276 / Giới Thiệu

Chủ chăn và Hội đồng Linh mục

CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN 1. Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai – Giám mục Tiên khởi - Khẩu hiệu: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” - Sinh tại Khuyến Lương, Hà Nội ngày: 03.7.1913 - Thụ phong Linh mục tại Paris ngày: 29.6.1941 - Bổ nhiệm