Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 16
/ 64 / Ban mục vụ Giáo dân

Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 16

Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 16 PHẦN TU ĐỨC Sống tình liên đới (Mc 2, 1-12) Khi phục vụ trong Hội đồng mục vụ giáo xứ, không ít lần chúng ta đối diện thách đố trong việc xây dựng tương quan mục vụ, có khi chúng ta cảm nghiệm tình trạng

Bài huấn luyện hàng tháng (BÀI 6)
/ 332 / Ban mục vụ Giáo dân

Bài huấn luyện hàng tháng (BÀI 6)

Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 6)   UBGD-HĐGM. VN Ban Nghiên Huấn

BÀI HUẤN LUYỆN HÀNG THÁNG (BÀI 5)
/ 346 / Ban mục vụ Giáo dân

BÀI HUẤN LUYỆN HÀNG THÁNG (BÀI 5)

UBGD-HĐGM. VN Ban Nghiên Huấn PHẦN TU ĐỨC SỐNG MẦU NHIỆM RỬA CHÂN: MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG (Ga 13,1-20)   Xây dựng cộng đoàn Kitô hữu sống “yêu thương nhau”, đó là một sứ mạng lớn lao mà hẳn là từng thành viên Hội đồng mục vụ chúng ta cảm nghiệm

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
/ 523 / Ban mục vụ Giáo dân

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống   Ngày 17/08/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tự sắc Sedula Mater (Người Mẹ Ân cần), ký ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng
/ 2395 / Ban mục vụ Giáo dân

Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT    BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN                       THƯ MỜI

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017
/ 387 / Ban mục vụ Giáo dân

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017 Nhân sự: 1/ 05 Linh mục:   Cha GB. Nguyễn Minh Tâm

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
/ 451 / Ban mục vụ Giáo dân

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN Hot

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN Thành lập: năm 2007 Thành viên Ban Mục vụ Giáo dân: 06 Linh mục – 02 Nữ tu – 10 giáo dân Lm. Trưởng ban: GB. Nguyễn Minh Tâm (Từ 2007 đến nay) Mục đích: Tổ chức các cuộc Tĩnh tâm