Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
/ 179 / Ban mục vụ Giáo dân

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống   Ngày 17/08/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tự sắc Sedula Mater (Người Mẹ Ân cần), ký ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng
/ 1959 / Ban mục vụ Giáo dân

Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT    BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN                       THƯ MỜI

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017
/ 124 / Ban mục vụ Giáo dân

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017 Nhân sự: 1/ 05 Linh mục:   Cha GB. Nguyễn Minh Tâm

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
/ 135 / Ban mục vụ Giáo dân

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN Hot

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN Thành lập: năm 2007 Thành viên Ban Mục vụ Giáo dân: 06 Linh mục – 02 Nữ tu – 10 giáo dân Lm. Trưởng ban: GB. Nguyễn Minh Tâm (Từ 2007 đến nay) Mục đích: Tổ chức các cuộc Tĩnh tâm