Trao Tặng Xe Lăn Cho Người Khuyết Tật
/ 412 / Ban Bác ái - Xã hội
Mừng Giáng Sinh Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn
/ 879 / Ban Bác ái - Xã hội
THƯ MỜI
/ 933 / Ban Bác ái - Xã hội
Sinh hoạt BAN CARITAS  - Năm 2017
/ 742 / Ban Bác ái - Xã hội