Trao Tặng Xe Lăn Cho Người Khuyết Tật
/ 245 / Ban Bác ái - Xã hội
Mừng Giáng Sinh Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn
/ 744 / Ban Bác ái - Xã hội
THƯ MỜI
/ 677 / Ban Bác ái - Xã hội
Sinh hoạt BAN CARITAS  - Năm 2017
/ 567 / Ban Bác ái - Xã hội