Liên đới trong việc sử dụng nước
/ 424 / Ban Bác ái - Xã hội

Liên đới trong việc sử dụng nước

Chủ đề của Caritas Việt Nam năm 2021 là “liên đới trong tình anh chị em.”
Caritas: Chia Sẻ Niềm Vui Giáng Sinh 2019
/ 810 / Ban Bác ái - Xã hội
Trao Tặng Xe Lăn Cho Người Khuyết Tật
/ 871 / Ban Bác ái - Xã hội
Mừng Giáng Sinh Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn
/ 1367 / Ban Bác ái - Xã hội
THƯ MỜI
/ 1443 / Ban Bác ái - Xã hội
Sinh hoạt BAN CARITAS  - Năm 2017
/ 1222 / Ban Bác ái - Xã hội