Sứ vụ Caritas trong Giáo hội
/ 722 / Ban Bác ái - Xã hội

Sứ vụ Caritas trong Giáo hội

Trong Giáo hội, mọi thành phần đều có trách nhiệm thực thi bác ái, nhưng Caritas là tổ chức được Giáo hội giao vai trò đại diện Giáo hội trong lãnh vực này.
Liên đới trong việc sử dụng nước
/ 675 / Ban Bác ái - Xã hội

Liên đới trong việc sử dụng nước

Chủ đề của Caritas Việt Nam năm 2021 là “liên đới trong tình anh chị em.”
Caritas: Chia Sẻ Niềm Vui Giáng Sinh 2019
/ 1180 / Ban Bác ái - Xã hội
Trao Tặng Xe Lăn Cho Người Khuyết Tật
/ 1242 / Ban Bác ái - Xã hội
Mừng Giáng Sinh Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn
/ 1727 / Ban Bác ái - Xã hội
THƯ MỜI
/ 1875 / Ban Bác ái - Xã hội
Sinh hoạt BAN CARITAS  - Năm 2017
/ 1557 / Ban Bác ái - Xã hội