DÒNG ĐA MINH
/ 39 / Dòng Nam

DÒNG ĐA MINH

DÒNG ĐA MINH DÒNG ĐA MINHDÒNG ĐA MINH TRÊN BAN MÊ THUỘT Địa chỉ: thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lak. Bổn mạng thánh Máctinô, kính ngày 03 tháng 11. 1. Quá trình hình thành: - 1999: Cha Antôn

DÒNG LA SAN
/ 39 / Dòng Nam

DÒNG LA SAN

DÒNG LA SAN DÒNG LA SANHội dòng hiện diện và hoạt động trong Giáo phận Ban Mê Thuột 1. Danh hiệu Hội dòng: Dòng La San (Tỉnh dòng La San Việt Nam) Tên chính thức: Dòng các “Anh Em trường Kitô” Fratres Scholarum

DÒNG THIÊN HÒA
/ 39 / Dòng Nam

DÒNG THIÊN HÒA

DÒNG THIÊN HÒA DÒNG THIÊN HÒAPhần 1: Đặc điểm đặc trưng của Hội Dòng. 1. Tên Hội Dòng: Dòng Biển Đức (Ordo Sancti Benedicti, OSB) (Ordo Sancti Benedicti, OSB). Tôn chỉ/ mục đích: Cầu nguyện và lao động trong cô