Hiền hậu và Khiêm nhường (Mt 11, 29)
/ 29 / Thơ

Hiền hậu và Khiêm nhường (Mt 11, 29)

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29)
CẢM TẠ HỒNG ÂN
/ 52 / Thơ

CẢM TẠ HỒNG ÂN

Trong cuộc sống nhiều nỗi ân sâu

Đừng hoang tưởng mà thành bội bạc.

ĐI LỄ SỚM MAI
/ 81 / Thơ

ĐI LỄ SỚM MAI

Sáng nay em đi lễ

Với mẹ trên đường quê

Trời ngập tràn sương sớm 

Làm em tỉnh cơn mê.

Sống Tình Yêu Ba Ngôi (Ga 3,16)
/ 37 / Thơ

Sống Tình Yêu Ba Ngôi (Ga 3,16)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
Tiếng Lòng Dâng 14
/ 34 / Âm nhạc
Xin Ban Cho Con
/ 45 / Âm nhạc
Thánh Thần Chúa (Ga 20, 22)
/ 40 / Thơ

Thánh Thần Chúa (Ga 20, 22)

"Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20, 22)
DẤU ẤN TÌNH YÊU
/ 55 / Thơ

DẤU ẤN TÌNH YÊU

Dấu Thánh Giá biến con thành chứng nhân

Để đời con tuyên xưng đã bao lần

Giê Su Chí Thánh bạn đường dấu ái

Trên đường đời là dấu chỉ Thánh Ân.

Nguyện Cầu Mùa Đông
/ 39 / Âm nhạc
Ngàn Vạn Lời Ca Cảm Tạ
/ 54 / Âm nhạc
Hái Hoa Dâng Mẹ 2
/ 47 / Âm nhạc
Dâng Hoa 2
/ 47 / Âm nhạc
Dâng Hoa 1
/ 44 / Âm nhạc
Nâng Cao trái Tim
/ 53 / Âm nhạc
Nghĩa Mẹ Tình Cha
/ 47 / Âm nhạc
Trao ban sứ mệnh (Mt 28, 19)
/ 59 / Thơ

Trao ban sứ mệnh (Mt 28, 19)

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28, 19)
Chúng Con Hát Về Người
/ 62 / Âm nhạc
Suy Tư Về Người Hát Rong
/ 66 / Âm nhạc
Đấng Bảo Trợ đến (Ga 14,16)
/ 62 / Thơ

Đấng Bảo Trợ đến (Ga 14,16)

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)
Xin Cho Con Lòng Tin
/ 58 / Âm nhạc
ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA
/ 90 / Thơ

ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA

Đồi cao hiến tế khơi nguồn sống

Ánh lửa Phục Sinh sáng chói lòa.

CON ĐƯỜNG TẬN HIẾN
/ 50 / Thơ

CON ĐƯỜNG TẬN HIẾN

Rao truyền chân lý Phúc Âm

Thực hành Bát Phúc Thiên ân Nước Trời.