Bài hát cộng đồng: Lễ Rạng Đông CGS -Năm B
/ 8 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Lễ Rạng Đông CGS -Năm B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Rạng Đông Chúa Giáng Sinh Năm B.

Bài hát cộng đồng: Lễ Ban Ngày CGS -Năm B
/ 9 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Lễ Ban Ngày CGS -Năm B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh Năm B.

Bài hát cộng đồng: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
/ 14 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (01.01).

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật I Mùa Vọng -B
/ 31 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật I Mùa Vọng -B

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật I Mùa Vọng -B - Lm. Thái Nguyên

Bài học chỗ cuối
/ 22 / Văn

Bài học chỗ cuối

Bài học chỗ cuối Chúa dạy: “Ai muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ” (Mt 20, 26). 
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Vọng -B
/ 21 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Vọng -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B.

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Mùa Vọng -B
/ 18 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Mùa Vọng -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B.

Bài hát cộng đồng Lễ Vọng Giáng Sinh -B
/ 20 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Lễ Vọng Giáng Sinh -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh năm B.

Câu truyện bà mẹ và bảy anh em tử đạo
/ 26 / Văn

Câu truyện bà mẹ và bảy anh em tử đạo

Câu truyện này cho thấy một gia đình được giáo huấn lòng đạo thuần khiết như thế nào để kiên trung giữ đạo, dù có phải chết. 
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Vọng -B
/ 37 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Vọng -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B.

Ba ngàn thế giới
/ 45 / Văn

Ba ngàn thế giới

Tôi viết những kỷ niệm này để nhớ về ông
Tin vào ai?
/ 30 / Văn

Tin vào ai?

Niềm tin là một thách đố, nếu thách đố là tiền của, có hên có xui, nếu đặt niềm tin vào con người, cũng có xui, có hên. 
Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật 34 - Kitô Vua
/ 24 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật 34 - Kitô Vua

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật 34 - Kitô Vua - Lm. Thái Nguyên

Tử đạo và tuẫn đạo
/ 29 / Văn

Tử đạo và tuẫn đạo

Theo từ ngữ “Tuẫn giáo” hay “Tuẫn đạo” có một ý nghĩa sống đạo và chết vì lẽ công chính, chịu bách hại vì lẽ phải, bảo vệ đến cùng cho đức công bằng. 
Hoạt cảnh GS: Thiên Chúa Giáo Dục Dân Người
/ 34 / Văn

Hoạt cảnh GS: Thiên Chúa Giáo Dục Dân Người

Giáng sinh: Thiên Chúa Giáo Dục Dân Người
Giải Thoát
/ 31 / Văn

Giải Thoát

Ai sẽ giải thoát tôi? Để có câu trả lời chúng ta có thể đưa ra con đường giải thoát theo Thánh Phaolô: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rm 7, 24 – 25).
Việc làm của con người
/ 31 / Văn

Việc làm của con người

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm" (Lc 17, 10)
Lời tạ ơn đúng nghĩa
/ 43 / Văn

Lời tạ ơn đúng nghĩa

Đỉnh cao của tạ ơn là con người hướng tới Thiên Chúa hay Thượng Đế, Đấng đã ban ơn cho ta những ơn lành, không dừng lại ở con người hay thụ tạo nào.
Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXXIII TN- A
/ 27 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXXIII TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXXIII TN- A - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
/ 38 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12).

Ngọn đèn dâng hiến
/ 37 / Văn

Ngọn đèn dâng hiến

Đời dâng hiến như người trinh nữ đem đèn thả trên sông, những bóng tối bao che cuộc đời, buổi chiều ảm đạm của cuộc sống.
Trung tín
/ 31 / Văn

Trung tín

Trung tín là giữ lời cam kết cho đến khi hoàn tất lời hứa.