GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 831 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 1395 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ ĐĂK ÂN

GIÁO XỨ ĐĂK ÂN

GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 512 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ TÂN TIẾN

GIÁO XỨ TÂN TIẾN

GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 461 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ THANH HÒA

GIÁO XỨ THANH HÒA

GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 688 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ SƠN LONG

GIÁO XỨ SƠN LONG GIÁO XỨ SƠN LONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ SƠN LONG Giáo dân Sơn Long trước kia sinh sống tại Campuchia. Năm 1962, được hồi hương về Việt Nam. Khai hoang lập ấp tại chân núi Bà Rá (có bản đồ đính kèm), được

GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 677 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ SÔNG BÉ

GIÁO XỨ SÔNG BÉ GIÁO XỨ SÔNG BÉ Năm thành lập: 1964 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Số Giáo dân: 565 Giới thiệu:  Hình thành từ năm 1962, do một số giáo dân hồi hương từ Campuchia và một số giáo dân dinh điền họp lại thành cộng đoàn cầu

GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 815 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 660 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN

GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN

GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 680 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ

GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ ​​

GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 996 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ PHƯỚC LONG

GIÁO XỨ PHƯỚC LONG

GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 1019 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH

GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH

GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 599 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ PHÚ VĂN

GIÁO XỨ PHÚ VĂN

GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 586 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ NHƠN HÒA

GIÁO XỨ NHƠN HÒA ​​ GIÁO XỨ NHƠN

GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 1541 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ LONG ĐIỀN

GIÁO XỨ LONG ĐIỀN

GIÁO XỨ GIUSE
/ 518 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ GIUSE

GIÁO XỨ GIUSE GIÁO XỨ GIUSE Năm thành lập: 2006 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Giáo xứ. 1. Giáo xứ: Giuse/ Giáo hạt: Đồng Xoài Bổn mạng: Thánh Giuse, ngày kính: 01/05. Địa chỉ: Tổ 5,

GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 1045 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ CHÂU NINH

GIÁO XỨ CHÂU NINH

GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 547 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ BÙ NHO

GIÁO XỨ BÙ NHO

GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 872 / Hạt Phước Long

GIÁO XỨ AN BÌNH

GIÁO XỨ AN BÌNH GIÁO XỨ AN BÌNH Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Giáo xứ: - Tên Giáo xứ / Giáo hạt: Giáo xứ An Bình / Giáo hạt Phước Long Ngày thành lập Giáo xứ: 28 tháng 02 năm 2005 (Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức ban