GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 915 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 1597 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 570 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 519 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 766 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 738 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 955 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 737 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 765 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 1152 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 1170 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 664 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 691 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 1749 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 568 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 1136 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 620 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 985 / Hạt Phước Long