Uganda. Những hoạt động tốt nhất của trung tâm ReachOut
/ 437 / Ban Loan báo Tin mừng

Uganda. Những hoạt động tốt nhất của trung tâm ReachOut

Chúng ta đều biết về chứng bệnh nhiễm HIV khủng khiếp đó. Khi chứng bệnh xuất hiện lần đầu, không có hy vọng nào cho những người bị mắc phải. Ngày nay, có những phương pháp điều trị mang lại rất nhiều hy vọng cho các bệnh nhân HIV. Đối với nhiều

Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG - Năm 2017
/ 479 / Ban Loan báo Tin mừng

Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG - Năm 2017

Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC - Năm 2017 Các Ban LBTM xứ họ và buôn sóc đã được thành lập trong 18 vùng TG. Nhờ các sinh hoạt định kỳ của các vùng truyền giáo, đa số các ban LBTM xứ họ đã hoạt động tích cực và có hiệu quả.

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
/ 544 / Ban Loan báo Tin mừng

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG Hot

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC   NHỮNG ĐIỂM ĐẶC TRƯNG Tên: Ban Loan Báo Tin Mừng & Mục Vụ Sắc Tộc Bổn Mạng: thánh Phaolô Ngày kính: 29-6 Năm thành lập: tháng 6-2006 Số