PHỤNG VỤ THÁNH LỄ - TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC
/ 620 / Ban Phụng tự

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ - TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ - TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC  Từ 19/11 - 23/11/ 2018 (SAU CN XXXIII TN) * Chầu Khai mạc: Cha Tổng Đại Diện. I/ THỨ BA 20.11.2018: XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN Tr 978 (bài đọc theo lễ thường niên). 1. BÀI ĐỌC I: Kh 3, 1-6.14-22 (sbđ

Giờ chầu Thánh Thể tháng 04.2018
/ 1079 / Ban Phụng tự

Giờ chầu Thánh Thể tháng 04.2018

Giờ chầu Thánh Thể tháng 04.2018 NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN Chủ đề: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: GIA ĐÌNH, XÃ HỘI  1. KHAI

Sinh hoạt BAN PHỤNG TỰ - Năm 2017
/ 420 / Ban Phụng tự

Sinh hoạt BAN PHỤNG TỰ - Năm 2017

Sinh hoạt BAN PHỤNG TỰ - Năm 2017  Nhân sự: 6.1.1.  Ủy viên thường trực: 1/   Lm. Gioan Bat. Phạm Thế Truyền: Trưởng Ban. 2/   Lm. Micae Phạm Tiến Thành, Dòng Thánh Thể.

BAN PHỤNG TỰ
/ 541 / Ban Phụng tự

BAN PHỤNG TỰ Hot

BAN PHỤNG TỰ BAN PHỤNG TỰ LƯỢC SỬ Hiến chế về Phụng Vụ Thánh của Công đồng Vaticanô số 45 đã hướng dẫn: “Trong mỗi giáo phận phải có một Ủy ban Phụng Vụ Thánh để phát huy hoạt động phụng vụ, dưới quyền điều khiển của

Giờ Chầu Thánh Thể Cầu Cho Giới Trẻ Năm kim khánh Giáo Phận
/ 1607 / Ban Phụng tự

Giờ Chầu Thánh Thể Cầu Cho Giới Trẻ Năm kim khánh Giáo Phận

Giờ Chầu Thánh Thể Cầu Cho Giới Trẻ Năm kim khánh Giáo Phận Chủ đề: Tình Yêu Chúa Kitô Thúc Bách Tôi I - KHAI MẠC (CĐ Đứng) Dẫn nhập: Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang sống trong năm Kim Khánh Giáo