GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 513 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)

GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN) GIÁO XỨ THÁNH LINH Năm thành lập: 25.01.2005 Bổn mạng Giáo xứ: Chúa Thánh Thần Số Giáo dân: 423 Giới thiệu:  Hình thành từ năm 1994, do giáo dân các nơi đến lập nghiệp. Ngày 17.12.1999, giáo dân làm nhà nguyện để phụng

GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 637 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ THIÊN ÂN

GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO XỨ THIÊN ÂN Năm thành lập: 03.07.2013 Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Lên Trời Số Giáo dân: 6000 Lược sử Giáo xứ Thiên Ân Địa chỉ: Xã Đăk Tih, H. Tuy Đức, Đăk Nông Chánh xứ: Linh mục Simon Hoàng

GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 1368 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC

GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC

GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 526 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ THIÊN HOA

GIÁO XỨ THIÊN HOA GIÁO XỨ THIÊN HOA Năm thành lập: 25.01.2005 Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Số Giáo dân: 2036 Giới thiệu:  Hình thành từ năm 1993 do giáo phu Y Mớt truyền đạo. Ngày 25.01.2005, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Thiên Hoa Năm 2007:

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 583 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 839 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ NHÂN CƠ

GIÁO XỨ NHÂN CƠ

GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 1030 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ NGHI XUÂN

GIÁO XỨ NGHI XUÂN

GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 676 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ NGHI TRUNG

GIÁO XỨ NGHI TRUNG

GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 558 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ NGHI LẬP

GIÁO XỨ NGHI LẬP

GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 517 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ KIẾN HÒA

GIÁO XỨ KIẾN HÒA GIÁO XỨ KIẾN HÒA Năm thành lập: 25.01.2005 Bổn mạng Giáo xứ: Các thánh Tử đạo Việt Nam Số Giáo dân: 1267 Giới thiệu:  Hình thành từ năm 1997. Ngày 12.11.1997, cha Giuse Trần Ngọc Cầu về dâng thánh lễ đầu tiên.

GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 978 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN

GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN Năm thành lập: 25.01.2005 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Số Giáo dân: 1201 Giới thiệu:  Hình thành từ năm 1986, thuộc Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Đăk

GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 984 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ HÒA TIẾN

GIÁO XỨ HÒA TIẾN

GIÁO XỨ HÒA AN
/ 635 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ HÒA AN

GIÁO XỨ HÒA AN

GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 1162 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ GIA NGHĨA

GIÁO XỨ GIA NGHĨA

GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 751 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ BÙI PHÁT

GIÁO XỨ BÙI PHÁT

GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 468 / Hạt Gia Nghĩa

GIÁO XỨ BÌNH HÀ

GIÁO XỨ BÌNH HÀ