GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 1907 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 821 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 1148 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 2525 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 938 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 1117 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 1385 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 1827 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 1065 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 1009 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 902 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 1551 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 1651 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 1103 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 1898 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 1212 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 772 / Hạt Gia Nghĩa